FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


“KONDENSƏ OLUNMUŞ HAL FİZİKASI” ŞÖBƏSİ

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti