FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Ağayev Şahin Sabir oğlu

Aparıcı elmi işçi

Yüksək enerjilər fizikası qrupu

Fizika Problemləri İnstitutu

Phone: (99412) 510 18 22

e-mail: agaev_shahin@yahoo.com

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ

 • 1985: F.-r.e.n..,"Nəzəri və riyazi fizika", Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1982-1985: aspirant, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1982: Diplom (fərqlənmə ilə), fizik, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1978-1982: tələbə, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1975–1978: tələbə, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005 ildən : aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1990 -2005: aparıcı elmiişçi, Yüksəkenerjilərfizikası lab., Bakı Dövlət Universiteti
 • 1988- 1990: elmiişçi, Təbiiehtiyatlarınkosmiktədqiqiinstitutu, Bakı
 • 1985-1988: kiçikelmiişçi, Təbiiehtiyatların kosmik tədqiqi institutu, Bakı


TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

 • Perturbativ və holoqrafik kvant xromodinamikası;
 • Eksklüziv adron proseslərinin fenomenologiyası;
 • Kvant xromodinamikasında yüksək tvist və infraqırmızı renormalon effektləri;
 • KXD-nin dəyişənqarşılıqlı təsir sabiti və işıq konusunda cəmləmə qaydaları.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


BEYNƏLXALQ KONFRANS, MƏKTƏB, SEMİNARLAR

 • 2008 May, ECT*, Trento, İtaliya; Konfrans “Hadron electromagnetic form factors
 • 2005 May, ECT*, Trento, İtaliya; Konfrans “Partonic structure ofhadrons
 • 2002, Sentyabr, DESY, Almaniya; İşçi görüş "Perturbative QCD"
 • 1998, İyul, Monpelye, Fransa; İnt. Euroconference on Quantum Chromodynamics (QCD 98)
 • 1998, May, Trento, İtaliya; Joint ECT*/ TJNAF Workshop on N* Physics and Nonperturbative QCD
 • 1997, Aprel, Ankara, Türkiyə; Int. Workshop on "Linac Ring Type ep and Gamma p Colliders"
 • 1997, İyul, Islamabad, Pakistan; XXII Nathiagali Summer College on Physics
 • 1994, İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; Summer School in HEP and Cosmology
 • 1994, İyun, Talahassi, Florida, ABŞ; XIY Int. Conference on "Physics in Collision"
 • 1992, Noyabr, Təbriz, Iran; Regional Conference on Mathematics and Theoretical Physics
 • 1992, İyul, ICTP, Triyest, İtaliya; Summer School in HEP and Cosmology
 • 1991, Dekabr, Ədirnə, Türkiyə; Y Regional Conference on Mathematical Physics
 • 1991, Sentyabr, Serpuxov, Rusiya; IY Workshop on High Energy Spin Physics
 • 1983, İyul, Serpuxov, SSRİ;YI Int.Seminar on High Energy Physics and Quantum Field Theory
 • 1982, İyun, Serpuxov, SSRİ; Y Int.Seminar on High Energy Physics and Quantum Field Theory


QRANTLAR, EZAMİYYƏTLƏR

 • 2008 May, Ekol Politexnik, Palizo, Fransa; Econet qrantı
 • 2007, Fevral-İyul, Razi universiteti, Kermanşah, Iran; elmi ezamiyyət
 • 2006, İyun, IPPP, Darəm universiteti, Böyük Britaniya, qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2006, Fevral-Aprel, İmperial Kollec, London, Böyük Britaniya; London Kral Cəmiyyətinin qrantı
 • 2005,Sentyabr-Dekabr, Regensburq univ., Almaniya; DAAD qrantı
 • 2005,İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2005,May, ECT*, Trento, İtaliya; qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2004, Dekabr, Boxum universiteti, Almaniya; DLR qrantı
 • 2003 Oktyabr-2004 İyun, IPN, Orsey, Fransa; NATO qrantı
 • 2002, Sentyabr-Noyabr, Boxum universiteti, Almaniya; DAAD qrantı
 • 1998, May-İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət
 • 1996, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət
 • 1995, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti