FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Ağayev Şahin Sabir oğlu

Aparıcı elmi işçi

Yüksək enerjilər fizikası qrupu

Fizika Problemləri İnstitutu

Phone: (99412) 510 18 22

e-mail: agaev_shahin@yahoo.com

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ

 • 1985: F.-r.e.n..,"Nəzəri və riyazi fizika", Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1982-1985: aspirant, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1982: Diplom (fərqlənmə ilə), fizik, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1978-1982: tələbə, Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1975–1978: tələbə, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005 ildən : aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1990 -2005: aparıcı elmiişçi, Yüksəkenerjilərfizikası lab., Bakı Dövlət Universiteti
 • 1988- 1990: elmiişçi, Təbiiehtiyatlarınkosmiktədqiqiinstitutu, Bakı
 • 1985-1988: kiçikelmiişçi, Təbiiehtiyatların kosmik tədqiqi institutu, Bakı


TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

 • Perturbativ və holoqrafik kvant xromodinamikası;
 • Eksklüziv adron proseslərinin fenomenologiyası;
 • Kvant xromodinamikasında yüksək tvist və infraqırmızı renormalon effektləri;
 • KXD-nin dəyişənqarşılıqlı təsir sabiti və işıq konusunda cəmləmə qaydaları.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


BEYNƏLXALQ KONFRANS, MƏKTƏB, SEMİNARLAR

 • 2008 May, ECT*, Trento, İtaliya; Konfrans “Hadron electromagnetic form factors
 • 2005 May, ECT*, Trento, İtaliya; Konfrans “Partonic structure ofhadrons
 • 2002, Sentyabr, DESY, Almaniya; İşçi görüş "Perturbative QCD"
 • 1998, İyul, Monpelye, Fransa; İnt. Euroconference on Quantum Chromodynamics (QCD 98)
 • 1998, May, Trento, İtaliya; Joint ECT*/ TJNAF Workshop on N* Physics and Nonperturbative QCD
 • 1997, Aprel, Ankara, Türkiyə; Int. Workshop on "Linac Ring Type ep and Gamma p Colliders"
 • 1997, İyul, Islamabad, Pakistan; XXII Nathiagali Summer College on Physics
 • 1994, İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; Summer School in HEP and Cosmology
 • 1994, İyun, Talahassi, Florida, ABŞ; XIY Int. Conference on "Physics in Collision"
 • 1992, Noyabr, Təbriz, Iran; Regional Conference on Mathematics and Theoretical Physics
 • 1992, İyul, ICTP, Triyest, İtaliya; Summer School in HEP and Cosmology
 • 1991, Dekabr, Ədirnə, Türkiyə; Y Regional Conference on Mathematical Physics
 • 1991, Sentyabr, Serpuxov, Rusiya; IY Workshop on High Energy Spin Physics
 • 1983, İyul, Serpuxov, SSRİ;YI Int.Seminar on High Energy Physics and Quantum Field Theory
 • 1982, İyun, Serpuxov, SSRİ; Y Int.Seminar on High Energy Physics and Quantum Field Theory


QRANTLAR, EZAMİYYƏTLƏR

 • 2008 May, Ekol Politexnik, Palizo, Fransa; Econet qrantı
 • 2007, Fevral-İyul, Razi universiteti, Kermanşah, Iran; elmi ezamiyyət
 • 2006, İyun, IPPP, Darəm universiteti, Böyük Britaniya, qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2006, Fevral-Aprel, İmperial Kollec, London, Böyük Britaniya; London Kral Cəmiyyətinin qrantı
 • 2005,Sentyabr-Dekabr, Regensburq univ., Almaniya; DAAD qrantı
 • 2005,İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2005,May, ECT*, Trento, İtaliya; qısa müddətli elmi ezamiyyət
 • 2004, Dekabr, Boxum universiteti, Almaniya; DLR qrantı
 • 2003 Oktyabr-2004 İyun, IPN, Orsey, Fransa; NATO qrantı
 • 2002, Sentyabr-Noyabr, Boxum universiteti, Almaniya; DAAD qrantı
 • 1998, May-İyun, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət
 • 1996, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət
 • 1995, ICTP, Triyest, İtaliya; elmi ezamiyyət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti