FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


BAL CƏDVƏLLƏRİ

YÜKSƏK ENERJILƏR FIZIKASI QRUPU:

 
NƏZƏRİ FİZİKA:


YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI:


BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti