FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


İbrahimov Çingiz İsfəndiyar oğlu

F.-r.e.n. Baş elmi işçi.

İş tel.:439-11-98

e-mail: İbrahimov.Сhingiz@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1973: Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib.
  • 1986: Fizika elmləri namizədi və dissertasiya mövzüsünün adı „Polisaxaridlərin məhlul və gellərində öz-özünə diffuziya və NMR-relaksasiya“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974: Fizika Problemləri İnstitutunun „Bioloji sistemlər fizikası“ şöbəsində, BDU

43 məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Su və sulu məhlullarda struktur xüsusiyyətləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • Kimyəvi termodinamika üzrə XVI Beynəlxalq konfrans, 1-6 iyul, Rusiya (RCCT 2007).
  • Beşinci elmi-texniki beynəlxalq konfranc. Fizikanını aktual problemləri, Bakı, 25-27 iyun 2008.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  • E.Ə. Məsimov, Ç.İ. İbrahimov, V.D. Skirda, Q.Q. Pimenov. Aqaroza gelində öz-özünə diffuziya. ДАН ССС, №4, т.278, №4, 1984, с.30-34.
  • Ç.İ. İbrahimov, V.D. Skirda, Q.Q. Pimenov, E.Ə. Məsimov, S.A. Hacyev. Polidispers nümunələrdə molekulyar-kütlə və diffuziya məsələlərinin tədqiqi. ДАН Аз.ССС, №10, 1985, с.30-34.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti