FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Demuxamedova Svetlana Davidovna

Fizika-riyaziyyatelmlərinamizədi

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu: (050)526 58 10

e-mail: svetlanabest@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1950-ci il noyabr ayının 4-də anadan olub
 • 1967-ci ildə Bakı şəhəri 1 saylı məktəbi bitirib

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980: fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, "Optika" ixtisası üzrə, mövzu: "Müxtəlif quruluşlupolimerlərin spektroskopik və konformasiya tədqiqatları", Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti, Moskva, Rusiya
 • 1972 - 1976: aspirant, ”Optika və molekulyar fizika” kafedrası, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1972: ali təhsil, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1967-1972: tələbə, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2005 – dən hal-hazıra qədər: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu,Bakı Dövlət Universiteti
 • 06.2001-11.2005: Aparıcı elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 11.1987-dən 06.2001-dək: Böyük elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 09.1980-dən 11.1987-dək: Kiçik elmi işçi, Molekulyar biofizika Laboratoriyası, BDU
 • 04.1974-dən 09.1980-dək: Baş laborant, fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika” kafedrası, BDU
 • 09.1972-dən 09.1974-dək: Baş laborant, AMEA-nın Neft-kimya prosesləri İnstitutunun 2 saylı Laboratoriyası, Bakı

100 artıq elmi işi var

TƏDQIQAT SAHƏSI

İnfraqırmızı spektroskopiya. Molekulların rəqs spektrlərinin nəzəri hesablanmaları. Molekulların elektron və fəza quruluşlarının kvant-kimyavi hesablanmaları. Nanohissəciklərlə adsorbsiya olunmuş polimerlər və polimer təbəqələr.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Octyabr, Minsk, Belorussiya. III Beynalxalq Konfrans “Химия, структура и функция биомолекул”
 • 2008, İyun, Bakı,Azərbaycan.H.Əliyevin 85-illiyinə həsr edilmiş “Fizikanın aktual problemləri” V Elmi-Texniki Beynəlxalq Konfransı
 • 2008, aprel, Moskva,Russia. XV
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti