FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


ELMI ŞURA

Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ali orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şura İnstitutun nizamnaməsini qəbul edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir, onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, vəzifə tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqələri keçirir, seçkili orqanların üzvlərini seçir, direktorun, şöbə və laboratoriya müdirlərinin, zərurət yarandığı hallarda başqa seçkili orqanların və vəzifəli şəxslərin hesabatlarını dinləyib, müzakirə edir, fəaliyyətlərini qiymətləndirir, şöbə, laboratoriya və qrupların illik elmi-tədqiqat planlarını müzakirə və təsdiq edir, İnstitutun fəaliyyətinə aid bütün məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir, kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və kontrakt əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə (professor və baş elmi işçi vəzifələri istisna olmaqla) namizədlərin seçilməsini həyata keçirir, əməkdaşlara professor, dosent elmi adlarının verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir.

Elmi Şuranın üzvləri:

1.

Rəhimov Sədiyar Soltan o.

– direktor, sədr

2.

Nurullayev Yusif Quşu o.

– müavin, sədr müavini

3.

Dərvişov  Namiq Hacıxəlil o.

– elmi katib

4.

Qocayev  Niftalı Mehralı o.

– üzv, şöbə müdiri

5.

Məsimov Eldar Əli o.

– üzv, şöbə müdiri

6.

Rüstəmov Fərhad Ərəstun o.

– üzv, şöbə müdiri

7.

Bayramov Qəzənfər Müzəffər o.

– üzv, aparıcı elmi işçi

8.

Məmmədov Mübariz Zabit о.

– üzv, həmkarlar təşkilatının sədri

9.

Bagiyev Vidadi Ənvər o.

– üzv, aparıcı elmi işçi

10.

Əhmədov Namiq Abdulvahab  о.

– üzv, baş elmi işçi

11.

Ağayev Şahin Sabir о.

– üzv, aparıcı elmi işçi

12.

İsmayılova Larisa İsmayıl q.

– üzv, baş elmi işçi

13.

Cəfərov Rauf Qədir о.

– üzv, baş elmi işçi

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti