FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİZİKA PROBLEMLƏRİ ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASI HAQQINDA

 

Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ali orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şura İnstitutun nizamnaməsini qəbul edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir, onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, vəzifə tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqələri keçirir, seçkili orqanların üzvlərini seçir, direktorun, şöbə müdirlərinin, zərurət yarandığı hallarda başqa seçkili orqanların və vəzifəli şəxslərin hesabatlarını dinləyib, müzakirə edir, fəaliyyətlərini qiymətləndirir, şöbələrin illik elmi-tədqiqat planlarını müzakirə və təsdiq edir, İnstitutun fəaliyyətinə aid bütün məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir, kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və kontrakt əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə (professor və baş elmi işçi vəzifələri istisna olmaqla) namizədlərin seçilməsini həyata keçirir, əməkdaşlara professor, dosent elmi adlarının verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir.

 

FİZİKA PROBLEMLƏRİ ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN  ELMİ  ŞURA  ÜZVLƏRİNİN SİYAHISI

1. Rəhimov Sədiyar Soltan oğlu (sədr)

2. Dərvişov  Namiq Hacıxəlil oğlu (sədr müavini)

3. Rüstəmov Fərhad Ərəstun oğlu

4. Ağayev Şahin Sabir оğlu

5. Əhmədov Namiq Abdulvahab  оğlu

6. Nurullayev Yusif Quşu oğlu

7. Qocayev  Niftalı Mehralı oğlu

8. Məsimov Eldar Əli oğlu

9. Bayramov Qəzənfər Müzəffər oğlu

10. Məmmədov Mübariz Zabit оğlu

11. Bagiyev Vidadi Ənvər oğlu

12. İsmayılova Larisa İsmayıl qızı

13. Cəfərov Rauf Qədir оğlu


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti