FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


ELMI ŞURA

Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ali orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şura İnstitutun nizamnaməsini qəbul edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir, onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, vəzifə tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqələri keçirir, seçkili orqanların üzvlərini seçir, direktorun, şöbə və laboratoriya müdirlərinin, zərurət yarandığı hallarda başqa seçkili orqanların və vəzifəli şəxslərin hesabatlarını dinləyib, müzakirə edir, fəaliyyətlərini qiymətləndirir, şöbə, laboratoriya və qrupların illik elmi-tədqiqat planlarını müzakirə və təsdiq edir, İnstitutun fəaliyyətinə aid bütün məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir, kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və kontrakt əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə (professor və baş elmi işçi vəzifələri istisna olmaqla) namizədlərin seçilməsini həyata keçirir, əməkdaşlara professor, dosent elmi adlarının verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir.

Elmi Şuranın üzvləri:

1.

Rəhimov Sədiyar Soltan o.

– direktor, sədr

2.

Dərvişov  Namiq Hacıxəlil o.

– direktor müavini

3.

Rüstəmov Fərhad Ərəstun o.

– üzv, şöbə müdiri

4.

Ağayev Şahin Sabir о.

– üzv, şöbə müdiri

5.

Əhmədov Namiq Abdulvahab  о.

– üzv, şöbə müdiri

6.

Nurullayev Yusif Quşu o

– üzv, baş elmi işçi

7.

Qocayev  Niftalı Mehralı o.

– üzv , baş elmi işçi

8.

Məsimov Eldar Əli o.

– üzv, professor

9.

Bayramov Qəzənfər Müzəffər o.

– üzv, aparıcı elmi işçi

10.

Məmmədov Mübariz Zabit о.

– üzv, həmkarlar təşkilatının sədri

11.

Bagiyev Vidadi Ənvər o.

– üzv, aparıcı elmi işçi

12.

İsmayılova Larisa İsmayıl q.

– üzv, baş elmi işçi

13.

Cəfərov Rauf Qədir о.

– üzv, baş elmi işçi

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti