FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


ELMI ŞURA

Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ali orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şura İnstitutun nizamnaməsini qəbul edir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir, onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, vəzifə tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqələri keçirir, seçkili orqanların üzvlərini seçir, direktorun, şöbə və laboratoriya müdirlərinin, zərurət yarandığı hallarda başqa seçkili orqanların və vəzifəli şəxslərin hesabatlarını dinləyib, müzakirə edir, fəaliyyətlərini qiymətləndirir, şöbə, laboratoriya və qrupların illik elmi-tədqiqat planlarını müzakirə və təsdiq edir, İnstitutun fəaliyyətinə aid bütün məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir, kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və kontrakt əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə (professor və baş elmi işçi vəzifələri istisna olmaqla) namizədlərin seçilməsini həyata keçirir, əməkdaşlara professor, dosent elmi adlarının verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir.

Elmi Şuranın üzvləri:

·Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd o.– sədr

·Nurullayev Yusif Quşu o.– müavin

·Dərvişov Namiq Hacıxəlil o.– elmi katib

·Qocayev Niftalı Mehralı o.– üzv

·Məsimov Eldar Əli o.– üzv

·Rüstəmov Fərhad Ərəstun o.– üzv

Məmmədov Mübariz Zabit o.– üzv

·Ağasıyev Arif Araz o.– üzv

·Lebedeva Nelli Nikolayevna– üzv

·Əhmədov Namiq Abduləvvəl o– üzv

·Ağayev Şahin Sabir o.– üzv

·Cəfərov Maarif Əli o.– üzv

·Cəfərov Rauf Qədir o– üzv

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti