FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Fərhad Ə. Rüstəmov

f.r.e.d. Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin müdiri
İş telefonu: +(994) 12 439 06 93
e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957, Azərbayсan, Neftçala ş.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001: f.r.e.d., “Fotorefraktiv kristallarda dörddalğalı qarışma zamanı optik keçidlərin ikisəviyyəli modeli”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1986: f.r.e.n., “İon amfifil maddələr əsasında liotrop maye kristallik sistemlərin liotrop polimorfizmi və dielektrik xassələri”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1980 - 1983: aspirant, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1973-1978: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: Şöbə müdiri, Yarımkeçiricilər Fizikası şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1992 - 2005: Aparıcı elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1989 - 1992: Böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1988 - 1989: Elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1985 - 1988: Kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1984 - 1985: Mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

 

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Mikro- və makroməsaməli silisiumun lyuminessent xassələri
 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı
 • 2008: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, II Respublika konfransı
 • 1993: Tehran, Iran; II International Conference on lasers and their applications
 • 1991: Leninqrad, SSRİ, Koherent və Qeyri-xətti optika üzrə XIV Beynəlxalq konfrans


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 1993 SOROS Fondunun qrantı
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti