FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Fərhad Ə. Rüstəmov

f.r.e.d. Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin müdiri
İş telefonu: +(994) 12 439 06 93
e-mail: farhad.rustamov@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957, Azərbayсan, Neftçala ş.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001: f.r.e.d., “Fotorefraktiv kristallarda dörddalğalı qarışma zamanı optik keçidlərin ikisəviyyəli modeli”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1986: f.r.e.n., “İon amfifil maddələr əsasında liotrop maye kristallik sistemlərin liotrop polimorfizmi və dielektrik xassələri”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1980 - 1983: aspirant, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1973-1978: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: Şöbə müdiri, Yarımkeçiricilər Fizikası şöbəsi, Fizika Problemləri İnstitutu, BDU
 • 1992 - 2005: Aparıcı elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1989 - 1992: Böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1988 - 1989: Elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1985 - 1988: Kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1984 - 1985: Mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

 

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Mikro- və makroməsaməli silisiumun lyuminessent xassələri
 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı
 • 2008: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, II Respublika konfransı
 • 1993: Tehran, Iran; II International Conference on lasers and their applications
 • 1991: Leninqrad, SSRİ, Koherent və Qeyri-xətti optika üzrə XIV Beynəlxalq konfrans


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 1993 SOROS Fondunun qrantı
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti