FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Həcər O. Əsgərova


Mühəndis

İş telefonu: +(99412) 539-06-93

e-mail: HəcərQafarova @rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28.04.1968  Bakı şəhəri


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ ELMİ ADLARI

 • 1988 -1994: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1996-cı illərdə BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də laborant
 • 1996 -cı ildən BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də mühəndis
 • 2005-ci ildən Fizika problemləri ETİ- da mühəndis
 • 2005-ci ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-də  mühəndis


TƏDQİQAT
SAHƏSİ

 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti