FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Hüseynova Nərmin Cəfər qızı

“Yüksək enerjilər fizikası” qrupu, kiçik elmi işçi

İş telefonu: (+994) 12 510 18 22

e-mail: nerminh236@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.08.1987-ci ildə Bakıda doğulmuşam.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2008:            BDU-nun Fizika fakültəsi bakalavr pilləsini bitirmişəm.
 • 2009-2011:            BDU-nun Nəzəri fizika kafedrası fərqlənmə diplomla magistraturanı bitirmişəm.                     
 • 12.2011-12.2014:   BDU-nun Nəzəri fizika kafedrasının doktorantı

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 01.12.2014 -ci ildən indiyə qədər:  BDU Fizika Problemləri  ETİ “Yüksək enerjilər fizikası” qrupu, kiçik elmi işçi
 • 01.04.2013-01.12.2014: BDU-nun Fizika Problemləri ETİ “Nəzəri fizika” şöbəsi, əvəzçiliklə 0.5 ştat kiçik elmi işçi
 • 30.11.2011-01.12.2014: Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri fizika kafedrası, əyani doktorant

 
TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Holoqrafik  kvant xromodinamikasi


BEYNƏLXALQ YAY MƏKTƏBLƏRİ, KONFRANS VƏ İŞÇİ GÖRÜŞLƏRDƏ İŞTİRAK

 • International Summer School and Conference on High Energy Physics: Standard Model and Beyond ISSCSMB-10, August 27-September 04, 2010, Akyaka, Muğla, Turkey.
 • “International summer school on PEM fuel cells”, 17-22 June, 2013, Bursa, Turkey (certificated by organizers).
 • IV International Conference on Hadron Physics  “TROIA`14” , 1-5 July 2014, Canakkale, Turkey.
 • 2015 Course of the “Ettore Majorana” International School of Subnuclear Physics, 24 June-3 July, 2015, Erice, Sicily, Italy. http://www.emfcsc.infn.it/issp2015/index.html
 • "Selected Topics in Theoretical High Energy Physics", September 21-27, 2015, Tbilisi, Georgia (participated with presentation and poster and certificated by organizers). http://freeuni.edu.ge/physics/physics_1/index.php
 • International Workshop “Particles, Fields and Strings” 29 September - 02 October 2015 Baku, Azerbaijan. https://sites.google.com/site/bakupfs2015
 • Spring School on Superstring Theory and Related Topics (smr2842), 10-18 March 2016, İCTP, Trieste, İtaly
 • The Spring School will be followed by the Workshop on Topics in Three Dimensional Gravity (smr 2847), 21-24 March 2016, İCTP, Trieste, İtaly (participated with poster)

 

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • N.J. Huseynova, I.M. Najafov, ”The events of polarization in non-relativistic emanating of  braking”. The materials of  the  Republic  Scientific  Conference  called “Physics and Astronomy problems” of  young  researchers, Baku-2010, Azerbaijan.
 • N.J. Huseynova , I.M. Najafov ”The theoretical investigation of emanating of  braking of  polarization electron in nucleus area”. The materials of  the  Republic  Scientific  Conference  called “Physics and Astronomy problems ” of young researchers, Baku-2011, Azerbaijan.
 • N.J. Huseynova , Sh.A. Mamedov, “On 12ПЃ'>-meson-nucleon coupling constant 12(gПЃNN)'> in the soft-wall model of AdS/QCD”. The materials of VI Republic Conference called Modern Problems of  Physics, Baku-2012, Azerbaijan.
 • N.J. Huseynova , Sh.A. Mamedov, “
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti