FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Hüseynova Nərmin Cəfər qızı

“Yüksək enerjilər fizikası” qrupu, kiçik elmi işçi, , f.ü.f.d.

İş telefonu: (+99412) 510 18 22

e-mail: nerminh236@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.08.1987-ci ildə Bakıda doğulmuşam.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2008:            BDU-nun Fizika fakültəsi bakalavr pilləsini bitirmişəm.
 • 2009-2011:            BDU-nun Nəzəri fizika kafedrası fərqlənmə diplomla magistraturanı bitirmişəm.
 • 12.2011-12.2014:   BDU-nun Nəzəri fizika kafedrasının doktorantı


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 01.12.2014 -ci ildən indiyə qədər:  BDU Fizika Problemləri  ETİ “Yüksək enerjilər fizikası” qrupu, kiçik elmi işçi
 • 01.04.2013-01.12.2014: BDU-nun Fizika Problemləri ETİ “Nəzəri fizika” şöbəsi, əvəzçiliklə 0.5 ştat kiçik elmi işçi
 • 30.11.2011-01.12.2014: Bakı Dövlət Universiteti Nəzəri fizika kafedrası, əyani doktorant


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Holoqrafik KXD
 • 28.09.2017 də müdafiə etmişəm. 27.04.2018-də f.ü.f.d. təsdiqimi almışam.

 

BEYNƏLXALQ YAY MƏKTƏBLƏRİ, KONFRANS VƏ İŞÇİ GÖRÜŞLƏRDƏ İŞTİRAK

 • International Summer School and Conference on High Energy Physics: Standard Model and Beyond ISSCSMB-10, August 27-September 04, 2010, Akyaka, Muğla, Turkey.
 • “International summer school on PEM fuel cells”, 17-22 June, 2013, Bursa, Turkey  (sertifikat).
 • IV International Conference on Hadron Physics  “TROIA`14” , 1-5 July 2014, Canakkale, Turkey (məruzə ilə iştirak)
 • 2015 Course of the “Ettore Majorana” International School of Subnuclear Physics,  24 June-3 July, 2015, Erice, Sicily, Italy. http://www.emfcsc.infn.it/issp2015/index.html
 • "Selected Topics in Theoretical High Energy Physics" , September 21-27, 2015, Tbilisi, Georgia (məruzə və poster ilə iştirak, sertifikat). http://freeuni.edu.ge/physics/physics_1/index.php
 • International Workshop “Particles, Fields and Strings” 29 September - 02 October 2015 Baku, Azerbaijan. https://sites.google.com/site/bakupfs2015
 • Spring School on Superstring Theory and Related Topics (smr2842), 10 - 18 March 2016, İCTP, Trieste, İtaly
 • Workshop on Topics in Three Dimensional Gravity (smr2847), 21 - 24 March 2016, İCTP, Trieste, İtaly (poster ilə iştirak).
 • 54th Course: The new physics frontiers in the LHC–2 era “Ettore Majorana” International School of Subnuclear Physics,  14 -23 June, 2016, Erice, Sicily, Italy. http://www.ccsem.infn.it/issp2016/index.html (məruzə ilə iştirak).
 • Стажировка для молодых ученых (“Gənc alimlər üçün təcrübə  proqramı” ) 16 Oktyabr-15 Noyabr 2016, Dubna, Rusiya (məruzə ilə çıxış)

 

ELMİ İŞLƏRİN SİYAHISI

 • N.J. Huseynova, I.M. Najafov, ”The events of polarization in non-relyativistic emanating of  braking”. The materials of  the  Republic  Scientific  Conference  called “Physics and Astronomy problems ”of  young  researchers, Baku-2010, Azerbaijan.
 • N.J. Huseynova , I.M. Najafov ”The theoretical investigation of emanating of braking of  polarization electron in nucleus area”. The materials of  the  Republic Scientific  Conference  called “Physics and Astronomy problems ” of young  researchers, Baku-2011, Azerbaijan.
 • Huseynova N., Mamedov Sh. “On -meson-nucleon coupling constant  in the soft-wall model of AdS/QCD”. Fizikanın müasir problemləri VI Respublika konfransı materialları, Bakı: Bakı Universiteti, 2012, s. 272-274.
 • Huseynova N., Mamedov Sh. “-meson-nucleon coupling constant  from AdS/QCD models in the axial gauge”. Fizikanın müasir problemləri VII Respublika konfransı materialları, Bakı: Bakı Universiteti, 2013, s. 313-315.
 • Atayev İ.İ., Hüseynova N.C., Məmmədov Ş.Ə. AdS/KXD-nin yumşaq divar mode-lində ro-mezon-delta barion  qarşılıqlı təsir sabiti”. BDU, Fizika Problemləri ETİ, Fizikanın müasir problemləri VIII Respublika konfransı materialları, Bakı : Bakı Universiteti, 2014, s. 253-255.
 • Hüseynova N.C. “AdS/KXD-nin sərt divar modelində nuklonların aksial izovektor form-faktorları”. Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 17-18 Aprel 2015, s.73-75.
 • Atayev İ.İ., Hüseynova N.C., Məmmədov Ş.Ə. “AdS/KXD-nin yumşaq divar mo-delində ro-mezon-delta barion  qarşılıqlı təsir sabiti”. Journal of  Qafqaz University, 2015, V.3, № 1, səh. 80-85.
 • Atayev İ.İ., Hüseynova N.C., Məmmədov Ş.Ə. “AdS/KXD-nin yumşaq divar modelində ro-mezon-nuklon-delta barion  qarşılıqlı təsir sabiti”. AMEA-nın məruzələri, 2015, № 2, səh. 8-14.
 • Huseynova N.,Mamedov Sh. “ρ meson-nucleon coupling constant from the Soft-Wall AdS/QCD model”. Int. J. Theor. Phys., 2015, v.54, №10, p. 3799-3810 (Tomson Reuters) .
 • Məmmədov Ş.Ə., Hüseynova N.C. “Aksial-vektor mezonun nuklonlarla  qarşılıqlı təsir sabiti”. BDU-nun Fiz. Prob. İns.-nun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” Beynəlxalq Konfransın materialları, Bakı : Bakı Universiteti, 25-26 Dekabr, 2015, səh. 358-362.
 • Mamedov Sh., Huseynova N.,”Condensate dependence of  nucleon axial vector meson coupling constant”. The materials of  IX International Conference called Modern Problems of  Physics, 25-26 December, Bakı :Bakı Universiteti,2015, p. 362-364.
 • Huseynova N., Mamedov Sh. ”Contribution magnetic moment to the axial vector meson-nucleon coupling constant from the soft wall AdS/QCD model”. The Journal of Qafqaz University, 2015, V.3, №2, p.182-186.
 • Huseynova N., Mamedov Sh. “Axial vector meson-nucleon coupling constant from the hard wall AdS/QCD model”. The Journal of  Qafqaz University, 2016, V.4, №2, p. 146-153.
 • Mamedov Sh., Huseynova N.,  Gardashova A., “Condensate dependence of profile function of axial vector meson”. GESJ: Physics, 2016, №2, p. 19-21.
 • Mamedov Sh., Sirvanli B., Atayev İ, Huseynova N. “Nucleon's axial-vector form factor in the hard-wall AdS/QCD model”. Int. J. Theor. Phys., 2017, V. 56, №6, p. 1861-1874 (Tomson Reuters).
 • Huseynova N. “The axial vector meson- Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti