FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Çingiz Q. Axundov

Fizika problemləri institutunun böyük elmi işçisi.

İş tel.: +(994) 12 439 06 93

e-mail: chingiz.akhundov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950 Masallı r/n Ərkivan kəndi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci il „Maqnetron tozlandırma üsuli ilə SrTiO3 nazik təbəqələrinin alınması və onların elektrofiziki xassələri“
 • 1976 cı ildə, Fizika fakultəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-böyük elmi işçi,Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
 • 2003-2005 böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1994-2003 elmi işçi Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1988-1994 mühəndis-texnoloqYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1978-1988 böyük mühəndis Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1975-1978 mühəndisYarımkeçiricilər Fizikası ETL-i,BDU
 • 1973- laborant Yarımkeçiricilər Fizikasıkafedrası, BDU
 • 2003- 1- patentin müəllifidir
 • 1998- Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarıKonfederasiyası“ Fizika elminin inkişafı,elmi-tədqiqat işləri sahəsində qazandığı nailiyyətlərinə görə “FƏXRİ FƏRMAN“- la

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Nazik təbəqələrin alınması tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008- Noyabr, Bakı, II Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2008- İyun, Bakı, V Beyn. Konf. „Fizikanın aktual problemləri“
 • 2007- Dekabr, Bakı, I Res. Konf. „Fizikanın müasir problemləri“
 • 2005- Dekabr, Bakı- Sumqayıt, V Beyn. Konf. „Mikroelektron əsasında çevricilət və cihazlar“
 • 2004- Dekabr, Bakı, IX Res. Konf. „Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq“
 • 1988- Moskva, Zveniqorod, Rusiya, III Beynəlxalq konfrans „Seqnetoelektrik və ona yaxın materialların fiziki-kimyəvi texnoloji əsasları“,

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Министерство Образования Аз.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti