FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


JURNALLAR

Kateqoriyalı jurnalların siyahısı (ISI tərəfindən indekslənən bütün jurnalları əhatə etmir!):

A kateqoriyalıB kateqoriyalıC kateqoriyalı

ISI tərəfindən indekslənən jurnalların siyahısı

ISI tərəfindən indekslənən Rusiya jurnallarının siyahısı

ISI tərəfindən indekslənən fizika jurnalları: A, B-C, D-E, F-G, H-I, J, L-M, N-O, P, Q-R, S , T-V-W-Z

Elmin bütün sahələri üzrə istifadəyə açiq 1391 elektron jurnal directoriyası

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti