FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


KONFRANSLAR

“Fizikanın müasir problemləri” IX Respublika konfransı 2015

“Fizikanın müasir problemləri” VIlI Respublika konfransı 2014

“Fizikanın müasir problemləri” VII Respublika konfransı 2013

“Fizikanın müasir problemləri” VI Respublika konfransı 2012

“Fizikanın müasir problemləri” V Respublika konfransı 2011

“Fizikanın müasir problemləri” IV Respublika konfransı 2010

“Fizikanın müasir problemləri” III Respublika konfransı 2009

“Fizikanın müasir problemləri” II Respublika konfransı 2008

“Fizikanın müasir problemləri” I Respublika konfransı 2007Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti