FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


KONFRANSLAR

“Fizikanın müasir problemləri” IX Respublika konfransı 2015

“Fizikanın müasir problemləri” VIlI Respublika konfransı 2014

“Fizikanın müasir problemləri” VII Respublika konfransı 2013

“Fizikanın müasir problemləri” VI Respublika konfransı 2012

“Fizikanın müasir problemləri” V Respublika konfransı 2011

“Fizikanın müasir problemləri” IV Respublika konfransı 2010

“Fizikanın müasir problemləri” III Respublika konfransı 2009

“Fizikanın müasir problemləri” II Respublika konfransı 2008

“Fizikanın müasir problemləri” I Respublika konfransı 2007Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti