FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Mübariz Z. Məmmədov

F.r.e.n, böyük elmi işçi, dosent

İş telefonu: +(994)12439 06 93

e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959. 8 avqust, Azərbaycan, Ağdaş


T
ƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000:F.r.e.n , „SrTiO3 və Bi4Ti3O12 təbəqələrinin strukturu və elektrofiziki xassələri“ Bərk cisimlər fizikası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1982 -1988: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Dosent elmi adını 2013-cü ildə almışam.
 • 2009: böyük elmi işçi, Fizika Problemləri ETİ
 • 2005: elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu BDU
 • 2002- 2005: elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1996-2002: kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1989-1996: mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU


T
ƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Sabit cərəyanlı maqnetron sistemli ion tozlandırma metodu ilə mürəkkəb metallooksid nazik təbəqələrin alınması. Kimyəvi və elektrokimyəvi aşılama metodu ilə p-Si monokristallik lövhələrdə məsaməli Sitəbəqələrin alınması.
 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı
 • 2006, May , Ankara, Turkey; 3 rd Int. Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering
 • 2004, December, Ankara, Turkey; XI Yogun Madde Fiziki
 • 1991, September, Stockholm, Sweden; XII European Conference on Studying the Surface


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • F.A. Rustamov, M.Z. Mamedov, N.H. Darvishov, , S.R. Muradov, E.Y. Bobrova. Prepatation and photoluminescence in p-type macroporous silicon.ANAS, Transactions. 2009, v.XXIX, No. 5, pp.132-135.
 • A.A.Agasiev, M.M.Panakhov, M.Z.Mamedov, The temperature dependence of optical absorption in conductive films of SrTiO3 . The Rssion Acad. of sci., Nano – and microsystem technique. №10, 2007, pp.17-19.
 • A.A.Agasiev, M.M.Panakhov, M.Z.Mamedov, The conductity of the semiconductive film on the ferroelectric. The Rssion Acad. Of Sci., Nano – and microsystem technique. №2, 2007, pp.22-24.
 • A.A.Agasiev , M.M.Panakhov, M.Z.MamedovObtaining of SrTiO3 films by the method of magnetron sputtering from liquid phase. Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical - mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXVI, N2.,p.110-114, -2006.
 • A.A.Agasiev , M.M. Panakhov, M.Z. MamedovConduct ace of semi conductive films on the segnetoelectric substrates. Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical-mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXVI, N2.,p.137-139, -2006.
 • A.A.Agasiev, M.Z.Mamedov Electricalproperties of polycrystalline films ofBi4Ti3O12.Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical-mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXIV, N2.,p.127-131., -2004.
 • A.A.Agasiev , M.B.Muradov , M.Z.MamedovElectricalConductivity and Dielectric Properties of Bi4Ti3O12 films.J.Phys.III., France . - 1996. - v. 4.-p. 853-861.
 • A.A.Agasiev , V.I.Orbukh , M.Z.MamedovPeculiarities of ofBi4Ti3O12 Electricalfilms grown by DC magnetron sputtering. J.Phys.III., France . - 1994. - v. 4.-p. 2521-2529.
 • A.A.Agasiev , Ch.G.Akhundov , G.M.Eivazova , M.Z.MamedovElectro conductivity of Si4TiO3 films with intergrain barriers. Physica B. North - Holland. 1991.- v. 173. -p. 419-422.


QRANTLAR

 • 2010-2011:Bakı Dövlət Universitetinin “50+50” qrantı.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti