FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Mübariz Z. Məmmədov

F.r.e.n, böyük elmi işçi, dosent

İş telefonu: +(994)12439 06 93

e-mail: mmubariz59@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959. 8 avqust, Azərbaycan, Ağdaş


T
ƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000:F.r.e.n , „SrTiO3 və Bi4Ti3O12 təbəqələrinin strukturu və elektrofiziki xassələri“ Bərk cisimlər fizikası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1982 -1988: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Dosent elmi adını 2013-cü ildə almışam.
 • 2009: böyük elmi işçi, Fizika Problemləri ETİ
 • 2005: elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu BDU
 • 2002- 2005: elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1996-2002: kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
 • 1989-1996: mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU


T
ƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Sabit cərəyanlı maqnetron sistemli ion tozlandırma metodu ilə mürəkkəb metallooksid nazik təbəqələrin alınması. Kimyəvi və elektrokimyəvi aşılama metodu ilə p-Si monokristallik lövhələrdə məsaməli Sitəbəqələrin alınması.
 • Nanoməsaməli silisiumun elektrokimyəvi və kimyəvi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, IV Respublika konfransı
 • 2006, May , Ankara, Turkey; 3 rd Int. Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering
 • 2004, December, Ankara, Turkey; XI Yogun Madde Fiziki
 • 1991, September, Stockholm, Sweden; XII European Conference on Studying the Surface


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • F.A. Rustamov, M.Z. Mamedov, N.H. Darvishov, , S.R. Muradov, E.Y. Bobrova. Prepatation and photoluminescence in p-type macroporous silicon.ANAS, Transactions. 2009, v.XXIX, No. 5, pp.132-135.
 • A.A.Agasiev, M.M.Panakhov, M.Z.Mamedov, The temperature dependence of optical absorption in conductive films of SrTiO3 . The Rssion Acad. of sci., Nano – and microsystem technique. №10, 2007, pp.17-19.
 • A.A.Agasiev, M.M.Panakhov, M.Z.Mamedov, The conductity of the semiconductive film on the ferroelectric. The Rssion Acad. Of Sci., Nano – and microsystem technique. №2, 2007, pp.22-24.
 • A.A.Agasiev , M.M.Panakhov, M.Z.MamedovObtaining of SrTiO3 films by the method of magnetron sputtering from liquid phase. Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical - mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXVI, N2.,p.110-114, -2006.
 • A.A.Agasiev , M.M. Panakhov, M.Z. MamedovConduct ace of semi conductive films on the segnetoelectric substrates. Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical-mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXVI, N2.,p.137-139, -2006.
 • A.A.Agasiev, M.Z.Mamedov Electricalproperties of polycrystalline films ofBi4Ti3O12.Azerbaijan National Academy of Sciences J. Transactions, series of Physical-mathematical and technical Sciences Physics and astronomy, v.XXIV, N2.,p.127-131., -2004.
 • A.A.Agasiev , M.B.Muradov , M.Z.MamedovElectricalConductivity and Dielectric Properties of Bi4Ti3O12 films.J.Phys.III., France . - 1996. - v. 4.-p. 853-861.
 • A.A.Agasiev , V.I.Orbukh , M.Z.MamedovPeculiarities of ofBi4Ti3O12 Electricalfilms grown by DC magnetron sputtering. J.Phys.III., France . - 1994. - v. 4.-p. 2521-2529.
 • A.A.Agasiev , Ch.G.Akhundov , G.M.Eivazova , M.Z.MamedovElectro conductivity of Si4TiO3 films with intergrain barriers. Physica B. North - Holland. 1991.- v. 173. -p. 419-422.


QRANTLAR

 • 2010-2011:Bakı Dövlət Universitetinin “50+50” qrantı.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti