FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


ƏMƏKDAŞLAR

RƏHBƏRLİK

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Ramazanov Məhəmmədəli

Direktor əvəzi

prof., f.r.e.d.

mamedr@physics.ab.az

(99412) 4387217

Nurullayev Yusif

Direktor müavini

Prof., f.r.e.d.

(99412) 5101822

 

 

 

 

Qocayev Niftalı

Şöbə müdiri

Prof., f.r.e.d.

nifbiophys@yahoo.com

(+994) 12 4390305

Məsimov Eldar

Şöbə müdiri

Prof., f.r.e.d.

(+994)12 4391198

Rüstəmov Fərhad

Şöbə müdiri

Dos., f.r.e.d.

farhad.rustamov@bsu.az

(+994)12 4390693

Dərvişov Namiq

Elmi katib

Dos., f.r.e.n.

n_darvishov@bsu.az

(+994)12 4390693

Məmmədova Nərmin

İş icraçısı

(+994) 12 5101822

NƏZƏRİ FİZİKA

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Əhmədov Namiq

Baş elmi işçi

Prof., f.r.e.d.

Namiq.49@bk.ru

İsmayılova Larisa

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

Larisa_Ismailova@yahoo.com

Ağayeva Gülşən

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

gulshen@mail.ru

Haqverdiyeva Gülnarə

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

HagverdiGulnara@mail.ru

Demuhamedova Svetlana

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

svetlanabest@mail.ru

Abbaslı Rəna

Böyük e.i.

Dos., b.e.n.

Abbasli_Rena@mail.ru

İmamova Təranə

Elmi işçi

g.m.e.n.

Ağayeva Ülkər

Böyük e.i.

eminzade_u@rambler.ru

Bayramova Dilbər

Laborant

dilberna@yahoo.com

Həsənova Xavər

Laborant

YÜKSƏK ENERJİLƏR FİZİKASI 

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Ağayev Şahin

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

agaev_shahin@yahoo.com

Cəfərov Rauf

Baş e.i.

f.r.e.d.

jafarov@bsu.az

Bədəlov Vətən

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

badalovvatan@yahoo.com

Məmmədov Şahin

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

sh_mamedov@yahoo.com

Əliyeva Təranə

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Tarana_Aliyeva@rambler.ru

Səfərova Gülnarə

Kiçik e.i.

-

gulnar72@rambler.ru

Hüseynova Nərmin

Kiçik e.i.

-

nerminh236@gmail.com


YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Lebedeva Nelli

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

nnl3@rambler.ru

Cəfərov Maarif

Aparıcı e.i.

f.r.e.d.

maarif_jafarov@yahoo.com

Baqiyev Vidadi

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

Quliyeva Tahirə

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Axundov Çingiz

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Nəsirov Elşən

Böyük e i.

f.r.e.n.

elshan_nasirov@yahoo.com

Orbux Vladimir

Elmi işçi

f.r.e.n.

orbukh@rambler.ru

Məmmədov Mübariz

Böyük elmi işçi

f.r.e.n.

Şərbətov Vaqif

Elmi işçi

f.r.e.n.

Həsənov Məhəmməd

Elmi işçi

Qocayeva Şöqiyə

Kişik e.i.

Abdullayeva Ləman

Kiçik e.i.

L.K_Abdullayeva@mail.ru

Bobrova Yevgeniya

Mühəndis

Bağırova Samirə

Mühəndis

Qocayev Nizami

Mühəndis

Mirzəliyeva Günay

Mühəndis

Qafarova Həcər

Mühəndis


BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI

 

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Bayramov Qəzənfər

Aparıcı e.i.

k.e.n.

gazanfarB@mail.ru

Budaqov Kərimxan

Böyük e.i.

f.r.e.n.

İbrahimov Çingiz

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Paşayev Bəxtiyar

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Əliyev Rəşid

Aparıcı mühəndis

Ələkbərov Şahin

Böyük elmi işçi

Bağırova Sənubər

Mühəndis

Qasımova Zəhra

Baş laborant

Tağıyeva Ruqiyyə

Laborant

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti