FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


ƏMƏKDAŞLAR

RƏHBƏRLİK

Adı və soyadı Vəzifəsi Elmi adı, dərəcəsi E-mail, telefon
Nurullayev Yusif Direktor müavini Prof., f.r.e.d. (99412) 5101822
Ramazanov Məhəmmədəli Direktor müavini Dos., f.r.e.n.

mamedr@physics.ab.az

(99412) 4387217

Qocayev Niftalı Şöbə müdiri Prof., f.r.e.d.

nifbiophys@yahoo.com

(+994) 12 4390305

Məsimov Eldar Şöbə müdiri Prof., f.r.e.d. (+994)12 4391198
Rüstəmov Fərhad Şöbə müdiri Dos., f.r.e.d.

farhad.rustamov@bsu.az

(+994)12 4390693

Dərvişov Namiq Elmi katib Dos., f.r.e.n.

n_darvishov@bsu.az

(+994)12 4390693

Məmmədova Nərmin
İş icraçısı (+994) 12 5101822

NƏZƏRİ FİZİKA

Adı və soyadı Vəzifəsi Elmi adı, dərəcəsi E-mail, telefon
Əhmədov Namiq Baş elmi işçi Prof., f.r.e.d.

Namiq.49@bk.ru

İsmayılova Larisa Aparıcı e.i. Dos., f.r.e.n.

Larisa_Ismailova@yahoo.com

Ağayeva Gülşən Aparıcı e.i. Dos., f.r.e.n.

gulshen@mail.ru

Haqverdiyeva Gülnarə Aparıcı e.i. Dos., f.r.e.n.

HagverdiGulnara@mail.ru

Demuhamedova Svetlana Aparıcı e.i. Dos., f.r.e.n.

svetlanabest@mail.ru

Abbaslı Rəna Böyük e.i. Dos., b.e.n.

Abbasli_Rena@mail.ru

İmamova Təranə Elmi işçi g.m.e.n.
Ağayeva Ülkər Böyük e.i.

eminzade_u@rambler.ru

Bayramova Dilbər Laborant

dilberna@yahoo.com

Həsənova Xavər Laborant

YÜKSƏK ENERJİLƏR FİZİKASI

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Ağayev Şahin

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

agaev_shahin@yahoo.com

Cəfərov Rauf

Baş e.i.

f.r.e.d.

jafarov@bsu.az

Bədəlov Vətən

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

badalovvatan@yahoo.com

Məmmədov Şahin

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

sh_mamedov@yahoo.com

Əliyeva Təranə

Böyük e.i.

f.r.e.n.

Tarana_Aliyeva@rambler.ru

Səfərova Gülnarə

Kiçik e.i.

-

gulnar72@rambler.ru

Hüseynova Nərmin

Kiçik e.i.

-

nerminh236@gmail.com


YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Lebedeva Nelli

Aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

nnl3@rambler.ru

Cəfərov Maarif

Aparıcı e.i.

f.r.e.d.

maarif_jafarov@yahoo.com

Baqiyev Vidadi

Aparıcı e.i.

f.r.e.n.

 

Quliyeva Tahirə

Böyük e.i.

f.r.e.n.

 

Axundov Çingiz

Böyük e.i.

f.r.e.n.

 

Nəsirov Elşən

Böyük e i.

f.r.e.n.

elshan_nasirov@yahoo.com

Orbux Vladimir

Elmi işçi

f.r.e.n.

orbukh@rambler.ru

Məmmədov Mübariz

Böyük elmi işçi

f.r.e.n.

 

Şərbətov Vaqif

Elmi işçi

f.r.e.n.

 

Həsənov Məhəmməd

Elmi işçi

   

Qocayeva Şöqiyə

Kişik e.i.

   

Abdullayeva Ləman

Kiçik e.i.

L.K_Abdullayeva@mail.ru

 

Bobrova Yevgeniya

Mühəndis

   

Bağırova Samirə

Mühəndis

   

Qocayev Nizami

Mühəndis

   

Mirzəliyeva Günay

Mühəndis

   

Qafarova Həcər

Mühəndis

   


BİOLOJİ SİSTEMLƏR FİZİKASI

Adı və soyadı Vəzifəsi Elmi adı, dərəcəsi E-mail, telefon
Həsənov Həsən Aparıcı e.i Dos., f.r.e.n.
Bayramov Qəzənfər Aparıcı e.i. k.e.n.

gazanfarB@mail.ru

Budaqov Kərimxan Böyük e.i. f.r.e.n.
İbrahimov Çingiz Böyük e.i. f.r.e.n.
Paşayev Bəxtiyar Böyük e.i. f.r.e.n.
Əliyev Rəşid Aparıcı mühəndis
Ələkbərov Şahin Elmi işçi
Bağırova Sənubər Mühəndis
Qasımova Zəhra Baş laborant
Tağıyeva Ruqiyyə Laborant
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti