FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ƏMƏKDAŞLAR

ELMİ ŞÜRA

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

UNUDULMAZ ALIMLƏR

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM


ƏMƏKDAŞLAR


RƏHBƏRLİK

 

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Rəhimov Sədiyar

direktor

prof., f.r.e.d.

sadiyar@mail.ru
(+99412) 5101822

Məmmədova Nərmin

iş icraçısı

-

(+99412) 5101822


“KONDENSƏ OLUNMUŞ HAL FİZİKASI” ŞÖBƏSİ

 

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Rüstəmov Fərhad

şöbə müdiri

Dos., f.r.e.d.

farhad.rustamov@bsu.az

(+99412) 4390693

Lebedeva Nelli

aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

nnl3@rambler.ru

Dərvişov Namiq

aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

n_darvishov@bsu.az

(+99412) 4390693

Bagiyev Vidadi

aparıcı e.i.

 

 

Həsənov Eldar

aparıcı e.i.

 

 

Axundov Çingiz

böyük e.i.

f.r.e.n.

 

Nəsirov Elşən

böyük e.i.

f.r.e.n.

elshan_nasirov@yahoo.com

Məmmədov Mübariz

böyük e.i.

 

 

Abdullayeva Ləman

böyük e.i.

 

L.K_Abdullayeva@mail.ru

Həsənov Məhəmməd

elmi işçi

 

 

Orbux Vladimir

elmi işçi

f.r.e.n.

orbukh@rambler.ru

Bobrova Yevgeniya

mühəndis

 

 

Qocayev Nizami

mühəndis

 

 

Qafarova Həcər

mühəndis

 

 

Həsənova Rəna

laborant

 

 

Muxtarov Natiq

laborant

 

natiq.muxtarov.77@gmail.com

Nurullayev Yusif

baş e.i.

0,5 ştat

Prof., f.r.e.d.

 

Cəfərov Maarif

aparıcı e.i.

0,5 ştat

f.r.e.d.

maarif_jafarov@yahoo.com

Bağırov Rafiq

böyük e.i.

0,5 ştat

 

 

Ağayev Mustafa

böyük e.i.

0,5 ştat

 

 

Ağamalıyeva Lətifə

elmi işçi

0,5 ştat

 

 

Məmmədova Sevda

kiçik e.i.

0,5 ştat

 

 

Bağırova Samirə

mühəndis

0,5 ştat

 

 

 

“NƏZƏRİ FİZİKA” ŞÖBƏSİ

 

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Ağayev Şahin

şöbə müdiri

f.r.e.n, dos.

agaev_shahin@yahoo.com

Cəfərov Rauf

baş e.i.

f.r.e.n

jafarov@bsu.az

Süleymanov Mais

baş e.i.

f.r.e.n.

 

Məmmədov Şahin

aparıcı e.i.

f.r.e.n.

sh_mamedov@yahoo.com

Bədəlov Vətən

aparıcı e.i.

f.r.e.n.

badalovvatan@yahoo.com

Əliyeva Təranə

böyük e.i.

f.r.e.n.

Tarana_Aliyeva@rambler.ru

Səfərova Gülnarə

böyük e.i.

f.r.e.n.

gulnar72@rambler.ru

Hüseynova Nərmin

kiçik e.i.

-

nerminh236@gmail.com

Bayramova Dilbər

laborant

-

dilberna@yahoo.com

Rəhimzadə Sara

baş laborant

 

 

Paşayeva Nuranə

laborant

 

 

Əhmədov Azər

baş e.i.

0,5 ştat

f.r.e.d.

 

Mehdiyev Baxşı

aparıcı e.i.

0,5 ştat

 

 

Qasımov Yusif

aparıcı e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

 

“BİOFİZİKA” ŞÖBƏSİ

Adı və soyadı

Vəzifəsi

Elmi adı, dərəcəsi

E-mail, telefon

Əhmədov Namiq

şöbə müdiri

Prof., f.r.e.d.

Namiq.49@bk.ru

İsmayılova Larisa

baş elmi işçi

Dos., f.r.e.n.

Larisa_Ismailova@yahoo.com

Ağayeva Gülşən

aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

gulshen@mail.ru

Haqverdiyeva Gülnara

aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

HagverdiGulnara@mail.ru

Bayramov Qəzənfər

aparıcı e.i.

k.e.n.

gazanfarB@mail.ru

Demuhamedova Svetlana

aparıcı e.i.

Dos., f.r.e.n.

svetlanabest@mail.ru

Abbaslı Rəna

aparıcı e.i.

Dos., b.e.n.

Abbasli_Rena@mail.ru

Ağayeva Ülkər

aparıcı e.i.

 

eminzade_u@rambler.ru

Musayev Rövşən

aparıcı e.i.

 

 

Budaqov Kərimxan

böyük e.i.

f.r.e.n.

 

Həsənova Xavər

böyük e.i.

f.r.e.n.

 

İmamova Təranə

elmi işçi

g.m.e.n.

 

Bağırova Sənubər

elmi işçi

 

 

Əliyev Rəşid

aparıcı mühəndis

 

 

Tağıyeva Ruqiyyə

laborant

 

 

İbrahimov Çingiz

böyük e.i.

 

 

Qocayev Niftalı

baş elmi işçi

0,5 ştat

Prof., f.r.e.d.

nifbiophys@yahoo.com

 

Hacıyeva Lalə

aparıcı e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

Hacıyev Zahid

böyük e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

Sadıxzadə Gülarə

böyük e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

Paşayev Bəxtiyar

böyük e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

Ələkbərov Şahin

böyük e.i.

0,5 ştat

f.r.e.n.

 

Qasımova Zəhra

böyük laborant

0,5 ştat

 

zahra71@gmail.com,

zahra71@mail.ru

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti