FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Dərvişov Namiq Hacıxəlil oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,

BDU-nun Fizika Problemləri ETİ, Elmi katib, aparıcı elmi işçi
İş tel.:439 06 93
e-mail: n_darvishov@bsu.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13.04.1952 Qazax r-n Qıraq Kəsəmən kəndi


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1969-1974: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1987: f.e.n. və müvzu: „Şeelit quruluşlu kristallarda və onların bərk məhlullarında electron və rəqs spektrləri“


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1975-1977 228 və253 saylı məktəblərdə müəllim
 • 1977-1987 ci ilə qədər Fizika problemləri ETL da mühəndis,
 • 1987-2005 ci ilə qədər Fizika problemləri ETL da elmi işçi,
 • 2005-ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-da aparıcı elmi işçi

 

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Bərk cisimlərin optik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçiricilərdə və nanohissəciklədə fotoluminesensiyanın tədqiqi
 • Mikro və makroməsaməli silisumun elektrokimyavi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi.


BEYNALXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • F.A. Rustamov, M.Z. Mamedov, N.H. Darvishov, , S.R. Muradov, E.Y. Bobrova. Prepatation and photoluminescence in p-type macroporous silicon.ANAS, Transactions. 2009, v.XXIX, No. 5, pp.132-135.
 • Ф.А. Рустамов, М.З. Мамедов, Н.Г. Дарвишов, Е.Ю. Боброва, Х. О. Гафарова. Уширение оптической ширины запрещенной зоны нанопористого кремния при естественном окислении. BDU FPİ, Fizikanın müasir problemləri IV Resp. Elmi-praktik konf. Materialları, Bakı 2010, 24-25 dekabr, səh. 240-242
 • Ф.А. Рустамов, Н.Г. Дарвишов, Е.Ю. Боброва, Х. О. Гафарова. Люминесценция пористого кремния полученного химическим травлением в высоокоомном кремнии р-типа. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 206-207.
 • Ф.А. Рустамов, М.З. Мамедов, Н.Г. Дарвишов. Люминесценция тонких малопористых естественно окисленных слоев пористого кремния. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 199-200.
 • Рустамов Ф.Ф., Дарвишов Н.Г., Мамедов М.З., Боброва Е.Ю., Гафарова Х.О.   « Сужение ширины запрещенной зоны пористого кремния, полученного химическим травлением, с увеличением времени травления. “ IX Между.конф.и школа молодых ученных и спец.    КРЕМНИЙ 2012  9-13 июля  Санк –Петербург 2012.  стр.312.
 • Рустамов Ф.Ф., Дарвишов Н.Г., Мамедов М.З.,  Багиев В.Э., Боброва Е.Ю., Гафарова Х.О.   “Сужение оптической ширины запрещенной зоны с увеличением времени травления при химическом формировании  пористого кремния “  Baki 2012, Fizikanın müasir problemləri VI, 14-15 dekabr
 • A.M.Hashimov, Sh.M.Hasanli, U.F.Samedova, J.Khalilov, N.H.Darvishov, V.E.Bagiyev. -   Physical and chemical properties of solid solutions based on CuInSe2 –FeSe : 8th International conf. Technical and Phys.Prob. of Power Engin. 5-7 september 2012,   Fredrikstad Norway  p.310-312.
 • T.D.Ibrahimov, O.B.Tagiyev, S.A.Abushov, E.A.Allahverdiyev, G.M.Bayramov, N.H.Darvishov  Fotoluminescence of porous silicon with liquid crystalline fillers-  FIZIKA, 2012, v.XVIII, N.2, p.3-7.
 • F.A.Rustamov, N.H.Darvishov, M.Z.Mamedov, E.Y.Bobrova, H.O.Qafarova.  – Forma­tion of lateral homogeneous stain etched Porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency.  – Journal  FIZIKA, 2012, v.XVII, N.3, p.3-12.
 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике. Приборам ночного видения  ORION-2010, Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın aktual problemləri, IV respublika konfransı.
 • 2006, November 6-9, Italiya Nanoscience and Nanotechnology, Villa Mondragone
 • 2004, 24-27 May, Kiev, Ukraine; International Conference ICE POM-5
 • 2001, 20-24 May, Ankara Turkey; Chemical .Engineering Conference for collaborative Research in Eastern Mediterranean
 • 1996 12-16 December, Taiwan; VII International Conference On. Solid Films and Surfaces
 • 1995.19-22 September, Stuttgart, Germany; X International Conference Ter. Mult. 107,.
 • 1989, Rostov-on-Don, Russia; XII All-Union Conference on ferroelectrics physics
 • 1989, October, Irkutsk, Russia; All-Union Conference on VUV Physics and its Interaction with the Substances
 • 1982, July, Tomsk, Russia; XIX All-Union Conference on Spectroscopy

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

100-dən çox elmi əsərləri çap olunmuşdur.

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • Ф.А.Рустамов , Н.Г. Дарвишов, Е.Ю.Боброва, Х. О. Гафарова, Люминесценция пористого кремния полученного химическим травлением в высоокоомном кремнии р-типа. XXI Международная научно-техническая конференция по фото-электронике и приборам ночного виде-ния ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 206-207.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов, Е.Ю.Боброва, Люминесценция тонких малопористых естественно окисленных слоев пористого кремния. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 199-200.
 • F.A.Rustamov, N.H.Darvishov, M.Z.mamedov, E.Y.Bobrova, H.Q.Qafarova, Influence of acetic acid on the stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Fizika,c.XVI, N3-4, 2010,c.89-91.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов , С.Р.Мурадов, Е.Ю.Боброва, Получение и фотолюминесценция макропористого кремния p-типа. AMEA, Xəbərlər. 2009, c.XXIX, № 5, c.132-135
 • M.B.Muradov,. G.M.Eyvazova ,N.H.Darvishov. Photoluminescence of cadmium sulphides nanoparticles doped with rare-earth elements E-MRS 2007 Fall meeting Warsaw (Polond) 17-21 september, 2007, A17
 • В.Э.Багиев , Н.Г. Дарвишов,Т.З.Кулиева, Ш.М.Годжаева. Кинетика фотопроводимости кристаллов Bi12SiO20 в субнаносекундном диапазоне V-Inter.Sic.Tekh.Conf.25-27 iyun, 2008,p.302-304.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов , С.Р.Мурадов, Е.Ю.Боброва, Фотолюминесценция макропористого кремния р-типа 2-ой Респуб.Конф.28-29 ноября Баку 2008, с.17-20
 • Н.Г.Дарвишов,М.Б.Мурадов Некоторые оптические свойства наночастиц сульфида меди, сформированных в объеме полимерной матрицы. Вести НАН Азебаджана,сер.Физ.мат.и тех.наук 2004, 5
 • Н.Г.Дарвишов. Спектры фотолюминесценции в кристаллах со структурой силленита. Bakı Universitetinin Xəbərləri N 3, 2004, s.117-129
 • Н.Г.Дарвишов,М.Б.Мурадов. Некоторые оптические свойства наночастиц сульфида меди, сформированных в объеме полимерной матрицы. АМЕА Xəbərləri N2, 2005.s.75-79
 • N.G.Darvishov, M.B.Muradov, G.M.Eyvazova. The influence of type a polimer matrix on photoluminescence process of cadmium sulfide in nanopatcles. Nanoscience and Nanotechnology, Villa Mondragone, November 6-9, 2006, Italiya
 • N.G.Darvishov, M.B.Muradov. Photoluminescence in nanoparticles of CdS, fomed in polymeric matrix by means of solar. ROCAM-2006, 20 April, Rumania Багиев
 • В.Э., Дарвишов Н.Г. Кинетика фотопроводимости кристаллов Bi12SiO20 в субнаносекундном диапазоне. Труды пятой межд.науч.тех.конф.Актуалные проблемы физики, 25-27 июня 2008 г. С.302-304,
 • N. G. Darvishov VUV–Reflection spectra of plumbum molibdate single crystals. Fizika, v. VII, N3, p.41-43, 2001.
 • Sh. M. Efendiev, N. G. Darvishov, E. Yu. Bobrova. Radioactive transitions in solid solutions NaBi(MoO4)1-x (WO4)x FTT, v.36, N 10, p.3171-3174, 1994.
 • Sh. M. Efendiev, N. G. Darvishov, E. R. Mustafaev, V. E. Bagiev. Radioactive transitions in crystals of sillenite-type structure. Phys. Stat. Sol. (a), v.143, p.413-421, 1994.
 • Sh. M. Efendiev, V. Gavryshin, G. Raciukaitis, G. Puzonas, N. G. Darvishov, A. Kazlauskas, S. Shakhdgan . Two-photon spectroscopy of PbMoO4 single crystals. Phys. Stat. Sol. (b), v.156, p.697-704, 1989.
 • R. Baltrameyunas, V. Gavryushin, G. Rachyukaitis, G. Puzonas, A. Kazlauskas, Sh. M. Efendiev, V. E. Bagiev , N. G. Darvishov. Two-photon absorption spectra of PbMoO4. FTT, v.31, N8, p.305-308, 1989.
 • Sh. M. Efendiev, A. M. Mamedov, N. G. Darvishov . VUV reflection spectra of PbMoO4 single crystals. Phys. Stat. Sol.(b), v.151, p.K87-K90, 1989.


QRANTLAR

 • 1 Qrantla işləyib. 1 patentin müəllifidir, 1993-cü ildə Soros fondunun mükafatını almışdır.
 • 2009-2010 cu illərdə Universitet daxili 50+50 qrantıda iştirak etmişdir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti