FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Dərvişov Namiq Hacıxəlil oğlu

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,

BDU-nun Fizika Problemləri ETİ, Elmi katib, aparıcı elmi işçi
İş tel.:439 06 93
e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13.04.1952 Qazax r-n Qıraq Kəsəmən kəndi


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1969-1974: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1987: f.e.n. və müvzu: „Şeelit quruluşlu kristallarda və onların bərk məhlullarında electron və rəqs spektrləri“


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1975-1977 228 və253 saylı məktəblərdə müəllim
 • 1977-1987 ci ilə qədər Fizika problemləri ETL da mühəndis,
 • 1987-2005 ci ilə qədər Fizika problemləri ETL da elmi işçi,
 • 2005-ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-da aparıcı elmi işçi

 

TƏDQIQAT SAHƏSİ

 • Bərk cisimlərin optik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçiricilərdə və nanohissəciklədə fotoluminesensiyanın tədqiqi
 • Mikro və makroməsaməli silisumun elektrokimyavi aşılama texnologiyası ilə alınması və lyuminessent xassələrinin tədqiqi.


BEYNALXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • F.A. Rustamov, M.Z. Mamedov, N.H. Darvishov, , S.R. Muradov, E.Y. Bobrova. Prepatation and photoluminescence in p-type macroporous silicon.ANAS, Transactions. 2009, v.XXIX, No. 5, pp.132-135.
 • Ф.А. Рустамов, М.З. Мамедов, Н.Г. Дарвишов, Е.Ю. Боброва, Х. О. Гафарова. Уширение оптической ширины запрещенной зоны нанопористого кремния при естественном окислении. BDU FPİ, Fizikanın müasir problemləri IV Resp. Elmi-praktik konf. Materialları, Bakı 2010, 24-25 dekabr, səh. 240-242
 • Ф.А. Рустамов, Н.Г. Дарвишов, Е.Ю. Боброва, Х. О. Гафарова. Люминесценция пористого кремния полученного химическим травлением в высоокоомном кремнии р-типа. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 206-207.
 • Ф.А. Рустамов, М.З. Мамедов, Н.Г. Дарвишов. Люминесценция тонких малопористых естественно окисленных слоев пористого кремния. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 199-200.
 • Рустамов Ф.Ф., Дарвишов Н.Г., Мамедов М.З., Боброва Е.Ю., Гафарова Х.О.   « Сужение ширины запрещенной зоны пористого кремния, полученного химическим травлением, с увеличением времени травления. “ IX Между.конф.и школа молодых ученных и спец.    КРЕМНИЙ 2012  9-13 июля  Санк –Петербург 2012.  стр.312.
 • Рустамов Ф.Ф., Дарвишов Н.Г., Мамедов М.З.,  Багиев В.Э., Боброва Е.Ю., Гафарова Х.О.   “Сужение оптической ширины запрещенной зоны с увеличением времени травления при химическом формировании  пористого кремния “  Baki 2012, Fizikanın müasir problemləri VI, 14-15 dekabr
 • A.M.Hashimov, Sh.M.Hasanli, U.F.Samedova, J.Khalilov, N.H.Darvishov, V.E.Bagiyev. -   Physical and chemical properties of solid solutions based on CuInSe2 –FeSe : 8th International conf. Technical and Phys.Prob. of Power Engin. 5-7 september 2012,   Fredrikstad Norway  p.310-312.
 • T.D.Ibrahimov, O.B.Tagiyev, S.A.Abushov, E.A.Allahverdiyev, G.M.Bayramov, N.H.Darvishov  Fotoluminescence of porous silicon with liquid crystalline fillers-  FIZIKA, 2012, v.XVIII, N.2, p.3-7.
 • F.A.Rustamov, N.H.Darvishov, M.Z.Mamedov, E.Y.Bobrova, H.O.Qafarova.  – Forma­tion of lateral homogeneous stain etched Porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency.  – Journal  FIZIKA, 2012, v.XVII, N.3, p.3-12.
 • 2010: XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике. Приборам ночного видения  ORION-2010, Москва
 • 2010: Bakı, Azərbaycan, Fizikanın aktual problemləri, IV respublika konfransı.
 • 2006, November 6-9, Italiya Nanoscience and Nanotechnology, Villa Mondragone
 • 2004, 24-27 May, Kiev, Ukraine; International Conference ICE POM-5
 • 2001, 20-24 May, Ankara Turkey; Chemical .Engineering Conference for collaborative Research in Eastern Mediterranean
 • 1996 12-16 December, Taiwan; VII International Conference On. Solid Films and Surfaces
 • 1995.19-22 September, Stuttgart, Germany; X International Conference Ter. Mult. 107,.
 • 1989, Rostov-on-Don, Russia; XII All-Union Conference on ferroelectrics physics
 • 1989, October, Irkutsk, Russia; All-Union Conference on VUV Physics and its Interaction with the Substances
 • 1982, July, Tomsk, Russia; XIX All-Union Conference on Spectroscopy

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

100-dən çox elmi əsərləri çap olunmuşdur.

 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, G.M. Eyvazova, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Reversible quenching of photoluminescence in stain etched porous silicon at HNO3 posttreatment and role of oxygen bonds. Journal of Luminescence. 195 (2018) 49-53
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Determination of size and bandgap distributions of Si nanoparticles from photoluminescence excitation and emission spectra in n-type stain etched porous silicon. J. Lumin. 154, 2014, pp.224–228.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, V.E. Bagiev, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of final treatment on the incubation period and antireflection properties of stain etched porous silicon. Phys. Status Solidi A. 210, No. 10, 2013, pp. 2174 - 2177.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Formation of lateral homogeneous stain etched porous silicon with acetic acid at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 18, No. 3, 2012, pp. 44 - 49.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Porous silicon bandgap broadening at natural oxidation. J. Lumin. 131, 2011, pp. 2078 - 2082.
 • F.A. Rustamov, N.H. Darvishov, M.Z. Mamedov, E.Y. Bobrova, H.O. Qafarova. Influence of acetic acid on the process of stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Azerb. J. Phys. 16, No. 3-4, 2010, pp. 89-91.
 • Ф.А.Рустамов , Н.Г. Дарвишов, Е.Ю.Боброва, Х. О. Гафарова, Люминесценция пористого кремния полученного химическим травлением в высоокоомном кремнии р-типа. XXI Международная научно-техническая конференция по фото-электронике и приборам ночного виде-ния ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 206-207.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов, Е.Ю.Боброва, Люминесценция тонких малопористых естественно окисленных слоев пористого кремния. XXI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения ORİON-2010. 25-28 мая 2010 Москва, Россия. стр. 199-200.
 • F.A.Rustamov, N.H.Darvishov, M.Z.mamedov, E.Y.Bobrova, H.Q.Qafarova, Influence of acetic acid on the stain porous silicon formation at oxidant insufficiency. Fizika,c.XVI, N3-4, 2010,c.89-91.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов , С.Р.Мурадов, Е.Ю.Боброва, Получение и фотолюминесценция макропористого кремния p-типа. AMEA, Xəbərlər. 2009, c.XXIX, № 5, c.132-135
 • M.B.Muradov,. G.M.Eyvazova ,N.H.Darvishov. Photoluminescence of cadmium sulphides nanoparticles doped with rare-earth elements E-MRS 2007 Fall meeting Warsaw (Polond) 17-21 september, 2007, A17
 • В.Э.Багиев , Н.Г. Дарвишов,Т.З.Кулиева, Ш.М.Годжаева. Кинетика фотопроводимости кристаллов Bi12SiO20 в субнаносекундном диапазоне V-Inter.Sic.Tekh.Conf.25-27 iyun, 2008,p.302-304.
 • Ф.А.Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З.Мамедов , С.Р.Мурадов, Е.Ю.Боброва, Фотолюминесценция макропористого кремния р-типа 2-ой Респуб.Конф.28-29 ноября Баку 2008, с.17-20
 • Н.Г.Дарвишов,М.Б.Мурадов Некоторые оптические свойства наночастиц сульфида меди, сформированных в объеме полимерной матрицы. Вести НАН Азебаджана,сер.Физ.мат.и тех.наук 2004, 5
 • Н.Г.Дарвишов. Спектры фотолюминесценции в кристаллах со структурой силленита. Bakı Universitetinin Xəbərləri N 3, 2004, s.117-129
 • Н.Г.Дарвишов,М.Б.Мурадов. Некоторые оптические свойства наночастиц сульфида меди, сформированных в объеме полимерной матрицы. АМЕА Xəbərləri N2, 2005.s.75-79
 • N.G.Darvishov, M.B.Muradov, G.M.Eyvazova. The influence of type a polimer matrix on photoluminescence process of cadmium sulfide in nanopatcles. Nanoscience and Nanotechnology, Villa Mondragone, November 6-9, 2006, Italiya
 • N.G.Darvishov, M.B.Muradov. Photoluminescence in nanoparticles of CdS, fomed in polymeric matrix by means of solar. ROCAM-2006, 20 April, Rumania Багиев
 • В.Э., Дарвишов Н.Г. Кинетика фотопроводимости кристаллов Bi12SiO20 в субнаносекундном диапазоне. Труды пятой межд.науч.тех.конф.Актуалные проблемы физики, 25-27 июня 2008 г. С.302-304,
 • N. G. Darvishov VUV–Reflection spectra of plumbum molibdate single crystals. Fizika, v. VII, N3, p.41-43, 2001.
 • Sh. M. Efendiev, N. G. Darvishov, E. Yu. Bobrova. Radioactive transitions in solid solutions NaBi(MoO4)1-x (WO4)x FTT, v.36, N 10, p.3171-3174, 1994.
 • Sh. M. Efendiev, N. G. Darvishov, E. R. Mustafaev, V. E. Bagiev. Radioactive transitions in crystals of sillenite-type structure. Phys. Stat. Sol. (a), v.143, p.413-421, 1994.
 • Sh. M. Efendiev, V. Gavryshin, G. Raciukaitis, G. Puzonas, N. G. Darvishov, A. Kazlauskas, S. Shakhdgan . Two-photon spectroscopy of PbMoO4 single crystals. Phys. Stat. Sol. (b), v.156, p.697-704, 1989.
 • R. Baltrameyunas, V. Gavryushin, G. Rachyukaitis, G. Puzonas, A. Kazlauskas, Sh. M. Efendiev, V. E. Bagiev , N. G. Darvishov. Two-photon absorption spectra of PbMoO4. FTT, v.31, N8, p.305-308, 1989.
 • Sh. M. Efendiev, A. M. Mamedov, N. G. Darvishov . VUV reflection spectra of PbMoO4 single crystals. Phys. Stat. Sol.(b), v.151, p.K87-K90, 1989.


QRANTLAR

 • 1 Qrantla işləyib. 1 patentin müəllifidir, 1993-cü ildə Soros fondunun mükafatını almışdır.
 • 2009-2010 cu illərdə Universitet daxili 50+50 qrantıda iştirak etmişdir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti