FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Natiq Ə. Muxtarov


Laborant

İş telefonu: +(99412) 539 06 93

e-mail: natiq.muxtarov.77@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 17.04.1970, Bakı şəhəri


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ ELMİ ADLARI

  • Orta təhsilli, Bakı şəh.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1997-cı illdən BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası ETL-də laborant
  • 2005-ci ildən Fizika problemləri ETİ- da laborant
  • 2005-ci ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-də  laborant


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Əmək fəaliyyəti - Maddi məsul şəxsBookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti