FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


İNFORMASİYA

 

 

QRANTLAR

SCOPES

DAAD

Italiya laboratoriyalarında treninq

Abdus Salam adına Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzində diplom kursları

 

Azərbaycanın fizika sahəsində dünya ölkələri arasında reytinqi (1996-2007 məlumatları əsasında)

 

 

Azərbaycanın bütün elm sahələri üzrə dünya ölkələri arasında reytinqi (1996-2007 məlumatları əsasında)

Dünya ölkələri haqqında ümumi qısa məlumat

KONFRANSLAR

Konfranslar(yüksək enerjilər fizikası, nüvə fizikası, astrofizika)

Avropa Nəzəri Nüvə Fizikası Mərkəzi:

www.ect.it

Amerika Fizika Cəmiyyəti:

http://www.aps.org/

Abdus Salam adına Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzi:

www.ictp.it

Fizika, riyaziyyat üzrə elmi məqalələr arxivi:

www.arxiv.org

Yüksək enerjilər fizikası sahəsində axtarış sistemi:

www.slac.stanford.edu/spires/

Elmin bütün sahələri üzrə dünya ölkələrindəki vəziyyət:

www.scimagojr.com

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti