FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Q-R

Abbreviated Journal Title Impact Factor

(linked to journal information) (2007)

 • QUANTUM ELECTRON+ 0.985
 • QUANTUM INF COMPUT 1.988
 • QUANTUM INF PROCESS 1.041
 • RADIAT EFF DEFECTS 0.303
 • RADIAT PHYS CHEM 0.934
 • REGUL CHAOTIC DYN 0.420
 • REP MATH PHYS 0.624
 • REP PROG PHYS 11.366
 • REV MATH PHYS 1.386
 • REV MEX FIS0.152
 • REV MOD PHYS 38.403
 • REV SCI INSTRUM 1.384
 • RIV NUOVO CIMENTO 1.000
 • RUSS J MATH PHYS1.012
 • RUSS J PHYS CHEM B+
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti