FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ƏMƏKDAŞLAR

ELMİ ŞÜRA

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

UNUDULMAZ ALIMLƏR

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM


RƏHBƏRLİK

 

Prof. S.S.Rəhimov, direktorF.-r.e.d. F.Ə.Rüstəmov, “Kondensə olunmuş hal fizikasi” şöbə müdiri


F.r.e.n, dos.Ağayev Şahin,  “Nəzəri fizika” şöbə müdiri

 

Prof., f.r.e.d. Əhmədov Namiq,  “Biofizika” şöbə müdiriBookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti