FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


BDU Fizika Problemləri ETİ-nin rəhbərliyiRəhimov Sədiyar
Direktor
Fizika üzrə elmlər doktoru
e-mail: [email protected], [email protected]
Dərvişov Namiq
Direktor müavini,
fzika-riyaziyyat elmlər namizədi
e-mail: [email protected]
Rüstəmov Fərhad
"Kondensə olunmuş hal fizikası" şöbəsinin müdiri
Fizika üzrə elmlər doktoru
e-mail: [email protected]Ağayev Şahin
"Nəzəri fizika" şöbəsinin müdiri
fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, dosent
e-mail: [email protected]

Əhmədov Namiq
"Biofizika" şöbəsinin müdiri
Fizika üzrə elmlər doktoru
e-mail: [email protected]
 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti