FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


RƏHBƏRLİK

 

Prof. M.A.Ramazanov, direktor  əvəzi

Prof. Y.Q.Nurullayev, direktor müavini

Dos. N.H.Dərvişov Elmi katib

Prof. N.M.Qocayev“Nəzəri fizika” şöbəsinin müdiri

Prof.E.Ə.Məsimov “Bioloji sistemlər fizikası” şöbəsinin müdiri

F.-r.e.d. F.Ə.Rüstəmov “Yarımkeçiricilər fizikası”şöbəsinin müdiri

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti