FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


RƏHBƏRLİK

 

Prof. S.S.Rəhimov, direktor


F.-r.e.n. N.H.Dərvişov


F.-r.e.d. F.Ə.Rüstəmov, “Kondensə olunmuş hal fizikasi” şöbə müdiri


F.r.e.n, dos.Ağayev Şahin,  “Nəzəri fizika” şöbə müdiri

 

Prof., f.r.e.d. Əhmədov Namiq,  “Biofizika” şöbə müdiriBookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti