FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Rəna S. Həsənova


Laborant

İş telefonu: +(994)12539 06 93

e-mail:


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 29.10.1969  Zərdab rayonu


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ ELMİ ADLARI

  • 1989 -1996: tələbə, Kimya fakültəsi, BDU`


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1992-cı ildən BDU-nun Bərk cisim elektronikası  ETL-də laborant
  • 2005-ci ildən Fizika problemləri ETİ- da laborant
  • 2005-ci ildən hal-hazıra kimi Fizika Poblemləri ETİ-də laborant


TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Əmək fəaliyəti: eksperimentlərin aparılması üçün tələb olunan qurğu və cihazların hazırlanması

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti