FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Rövşən Əli oğlu Musayev


Fizika Problemləri ETİ-nin “Kondensə olunmuş hal fizikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.r.e.n.

İş telefonu     +(994)12-439-06-93

e-mail: rowshan3000@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-ci il, Azərbaycan, Göyçay şəhəri.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980:f.r.e.n. Qapalı tema Fizika-Energetika İnstitutu, Obninsk, Moskva
 • 1975- 1978: Aspirant Fizika-Energetika İnstitutu, Obninsk şəhəri
 • 1965 - 1970: Tələbə fizika fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2019: aparıcı elmi işçi, Yarımkeçirici fizikasışöbəsi
 • 1990 – 2014: laboratoriya rəhbəri, Radiasiya və onun ətraf mühitə təsiri fakültələrarası ETL, BDU
 • 1989 – böyük elmi işçi, Yarımkeçirici fizikası ETL, BDU
 • 1986 – 1988: böyük elmi işçi, Tibbi Biologiya Problemləri İnstitutu (ИМБП МЗ.СССР), Moskva şəhəri
 • 1984- 1986: böyük elmi işçi, Ümumittifaq ölçü nəzarəti cihazlarının layihə institutu (ВНИИКИПРОДМАШ) Moskva şəhəri
 • 1981 – 1984: kiçik elmi işçi, Ümumittifaq Atom enerjisi Elmi-Tədqiqat “Energetika” İnstitutu, Moskva
 • 1980: namizədlik müdafiəsi Fizika-Energetika İnstitutu, Obninsk, Moskva
 • 1975-1978: aspirant Fizika-Energetika İnstitutu, Obnins şəhəri, Moskva
 • 1974-1975: qurğu rəhbəri, У-12 elektron sürətləndirici qurğusu

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Radiasiya ekologiyası, Şüalanma, Elektron sürətləndirici, Ekoloji təhlükəsizlik, Bioloji sistemlər, Atom reaktoru, Yarımkeçiricilər fizikası, Riyazi modelləşmə, Kosmologiya, Sinergetik effektlər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • 2018: Баку «Радиационные процессы и их внедрения» международная конференция
 • 2017: Пенза, РСФСР «X международная научно-практическая конференция»
 • 2016: Пенза, РСФСР «IX международная научно-практическая конференция»
 • 1994: Баку I международная научно-технические по соврем. Проблемам экологии
 • 1981 Кадараш, Франция, Франко-советский симпозиум по проблемам радиоактивной защите
 • 1978: Москва, XI Всесоюзная конференция по защите от ионизирующих излучений ядерно-технической установки.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Р.А. Мусаев, К.Д. Тарзило, Экологическое состояние Апшеронского полуострова, World Science RS Global (ISSN 2413-1032), Warshaw, Poland, v. 12, No 8, 2018, p. 63-68.
 • R.A. Musayev, A.A. Nabiyev, Geo-informational modeling of natural conditions of catchment basins of mountain rivers for the causative analysis of the river roun of changes, “EARTH and Space Sciences London, United Kingdom”, August 2017, p. 16-20.
 • R.A. Musayev, A.A. Nabiyev, Digital mathematical-cartografiphical modeling homogeneity of geomorphological structure of the territory Azerbaijan, “American Historical reviev”, December 2017, p. 2244-2251. (impacfactor 1.73).
 • R.A. Musayev, A.A. Nabiyev, Mathematical and statistical PS modeling of intersystem and intercommoning interrelation between physical and geographical complexes for the rational nature management, “EARTH and Space Sciences London, United Kingdom”, London, April 2017, p. 6-10.
 • Р.А. Мусаев, А.А. Набиев, Л.А. Гусейнова, Создание цифровой математический карты вредных условий и стихийных атмосферных явлений для территорий Азербайджана, Journal –GISAP EARH and Space Sciences, London, No 1, 2012, p. 455-457.
 • Р.А. Мусаев, М.Н. Наджафли, Синергетические факторы влияющие на стимуляцию роста и функциональную активность клеток, DUNALLUELLA при действии хронических малых доз УФ радиации, Journal Gisap Problems and tendencies of modern Society development,  London, No 4, 2011, p. 49-51.
 • R.Ə. Musayev, M.A. Müseyibov, Sinergetik effektlər üzrə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Bankının yaradılması, prof. M.A. Müseyibovun 80-illiyinə həsr edilmiş Azərbaycan Coğrafiyasının bu günü və sabahı Elmi Konfransı, 2007, s. 156-158.
 • R.A. Musayev A.A. Aliyev, The practical question of jont influence of cancerogene on alive organism, “The second Iranian congress and 6-th biomedical engineering seminar”, 1991, p. 114-115.
 • Р.А. Мусаев, Р.А. Кулиев, М.М. Мусейибов, К вопросу пересмотра нормативных материалов связанных с комплексным воздействием физико-химических факторов на живые организмы, Республиканский научно-практическая конференция, Экология-90, Баку, 1990, с. 132-133.
 • Р.А. Мусаев, Ю.А. Казанский, А.Т. Баков, Е.И. Попов, Расчетно-экспериментальные изучения тепловыделения в области хранилища реакторов типа на быстрых нейтронах, Книга «Радиационная безопасность и защита АЭС», Москва, Энергоиздат., 1981.
 • Р.А. Мусаев, А.Т. Баков, Прецизионный метод измерения энерговыделения на критических сборках Атомная энергия, вып. 2, 1980, с. 112-115.

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR, YENİLİKLƏR VƏ QRANTLAR

 • 2010-2019- 5 sertifikat
 • 2001 – İlk dəfə Abşeron yarımadasının radioaktiv maddələrlə çirklənməsinin tam xəritəsi
 • 2001 – Yeni sahə: prof. M.A. Müseyibovla birgə Dünyada ilk dəfə “Sinergetik effektlər üzrə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Normativlər Bankının” yaradılması.
 • 1980 – Gümüş medal, Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisi (ВДНХ).
 • 1980 – Altı patentdən (№ 743459) birinin 2679-saylı hərbi müəssisənin iki zavodunda tətbiqi.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti