FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Sabir Abdulmanaf oğlu Hacıyev

AMEA-nın müxbir üzvü, f.r.e.d., professor.,
Fizika Problemləri İnstitutu müdiri
İş telefonu: +(994) 12 439 04 34
e-mail: Sabir.gadjiev@bsu.az
Şəxsi sayt: www.gadjiev.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 23 sentyabr 1928-ci ildə Zəngəzur mahalının Urud kəndində, dövrünün böyük ziyalısı və alimi Abdulmanaf Hacıyevin ailəsində doğulub. İki övladı var.
 • 1974: .r.e.d., “Nəzəri və Riyazi fizika”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1960: f.r.e.n., “Nəzəri və Riyazi fizika”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1951-1956: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1947-1949: tələbə, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 2005: direktor, Fizika problemləri instititu, BDU 1974: professor, Maddə quruluşu kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU 1972-1992: Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, Fizika fakültəsi, BDU 1978-1988: dekan, Fizika fakültəsi, BDU 1972-1978: BDU Azad Həmkarlar İttifagının sədri 1968-1972: dosent, Maddə quruluşu kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU 1960-1968: dosent, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU 1956-1960: müəllim, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU 1949-1951: müəllim, Culfa şəhər orta məktəbi, Naxçıvan MR 130 elmi məqalənin müəllifidir. Atom fizikası, elektrodinamika, qrup nəzəriyyəsi kalibrləşmə fizikası, atom və nüvə fizikası fənlərdən mühazirələr oxuyub Mükafatlar: 2000-ci il «Şöhrət ordeni» ilə təltif olunub. TƏDQIQAT SAHƏSI Rəhbərliyi altında 22 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoru müdafiə etmişlər. 2001-ci il Amerika Biblioqrafik İnstitutu tərəfindən «Şöhrət Medalı» ilə təltif olunub. 35 məqalənin və 3 kitabın müəllifidir. Kvant sahə nəzəriyyəsinin qeyri-həyacanlaşma metodları. Nəzəri fizikanın problemləri. BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005, June, Protvino, Russia; XXVIII International Workshop “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”
 • 2005, Baku, Azerbaijan; IV Conference on “Actual Problems of Physics”
 • 2003, May, Sumgayit, Azerbaijan; I International Conference “On Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics”
 • 2002, Baku, Azerbaijan; III Conference “Actual Problems of Physics”
 • 2002, September, Zaghulba, Azerbaijan; I International Workshop “Quantum Particles, Fields and Strings”
 • 2002, Baku, Azerbaijan; II Conference “Actual Problems of Physics”
 • 2001, May, Baku, Azerbaijan; International Regional N.TUSI Conference “On Astronomy and Astrophysics”
 • 1999, Baku, Azerbaijan; I Conference on “Actual Problems of Physics”
 • 1990 April, Dubna, Russia; JINR IX International Conference “On the Problems of Quantum Field Theory”
 • 1988, April, Baku-Leningrad, USSR; XXXVIII Workshop “Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure”
 • 1987, Tbilisi, Georgia; Conference of Universities of Trans-Caucasian Republics
 • 1987, April, Moscow, Russia; “On the Problems of Weak and Strong Interactions and of Gravity”
 • 1978, Baku, Azerbaijan; Conference “Intermolecular Interactions”
 • 1978, Baku, Azerbaijan; IV Conference “Physics of Universities”

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • S.A. Gadjiev and R.G. Jafarov On quantization of time-dependent systems with constraints. J. Phys.
 • A: Math.Theor. v.40, p.3665-3670, 2007 (Preprint arXiv hep-th/0609218, 4p.)
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A.Alieva. The group properties of the hydrodynamics equations in the magnetic field Reports National Academy of Sciences of Azerbaijan, v. LXI, N3, p.40-44, 2005.
 • S.A. Gadzhiev, L.A. Alieva. The Green function in the and gauges. Russ. Phys. J.46, p.897-902, 2003.

KITABLAR

 • "Nüvə fizikasından praktikum" (1985),
 • "Atom fizikasına giriş" (1986),
 • "Atom fizikası "(2000) dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti