FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Sabir Abdulmanaf oğlu Hacıyev

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974: .r.e.d., “Nəzəri və Riyazi fizika”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1960: f.r.e.n., “Nəzəri və Riyazi fizika”, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1951-1956: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1947-1949: tələbə, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: direktor, Fizika problemləri instititu, BDU
 • 1974: professor, Maddə quruluşu kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1972-1992: Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1978-1988: dekan, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1972-1978: BDU Azad Həmkarlar İttifagının sədri
 • 1968-1972: dosent, Maddə quruluşu kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1960-1968: dosent, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1956-1960: müəllim, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1949-1951: müəllim, Culfa şəhər orta məktəbi, Naxçıvan MR
  130 elmi məqalənin müəllifidir.
  Atom fizikası, elektrodinamika, qrup nəzəriyyəsi kalibrləşmə fizikası, atom və nüvə fizikası fənlərdən mühazirələr oxuyub
  Mükafatlar: 2000-ci il «Şöhrət ordeni» ilə təltif olunub.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Rəhbərliyi altında 22 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoru müdafiə etmişlər. 2001-ci il Amerika Biblioqrafik İnstitutu tərəfindən «Şöhrət Medalı» ilə təltif olunub. 35 məqalənin və 3 kitabın müəllifidir.
 • Kvant sahə nəzəriyyəsinin qeyri-həyacanlaşma metodları. Nəzəri fizikanın problemləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005, June, Protvino, Russia; XXVIII International Workshop “On the Fundamental Problems of High Energy Physics and Field Theory”
 • 2005, Baku, Azerbaijan; IV Conference on “Actual Problems of Physics”
 • 2003, May, Sumgayit, Azerbaijan; I International Conference “On Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics”
 • 2002, Baku, Azerbaijan; III Conference “Actual Problems of Physics”
 • 2002, September, Zaghulba, Azerbaijan; I International Workshop “Quantum Particles, Fields and Strings”
 • 2002, Baku, Azerbaijan; II Conference “Actual Problems of Physics”
 • 2001, May, Baku, Azerbaijan; International Regional N.TUSI Conference “On Astronomy and Astrophysics”
 • 1999, Baku, Azerbaijan; I Conference on “Actual Problems of Physics”
 • 1990 April, Dubna, Russia; JINR IX International Conference “On the Problems of Quantum Field Theory”
 • 1988, April, Baku-Leningrad, USSR; XXXVIII Workshop “Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure”
 • 1987, Tbilisi, Georgia; Conference of Universities of Trans-Caucasian Republics
 • 1987, April, Moscow, Russia; “On the Problems of Weak and Strong Interactions and of Gravity”
 • 1978, Baku, Azerbaijan; Conference “Intermolecular Interactions”
 • 1978, Baku, Azerbaijan; IV Conference “Physics of Universities”

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • S.A. Gadjiev and R.G. Jafarov On quantization of time-dependent systems with constraints. J. Phys.
 • A: Math.Theor. v.40, p.3665-3670, 2007 (Preprint arXiv hep-th/0609218, 4p.)
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A.Alieva. The group properties of the hydrodynamics equations in the magnetic field Reports National Academy of Sciences of Azerbaijan, v. LXI, N3, p.40-44, 2005.
 • S.A. Gadzhiev, L.A. Alieva. The Green function in the and gauges. Russ. Phys. J.46, p.897-902, 2003.

KITABLAR

 • "Nüvə fizikasından praktikum" (1985),
 • "Atom fizikasına giriş" (1986),
 • "Atom fizikası "(2000) dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti