FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Sadixov Faiq Sultanmurad oğlu

Prof., Baş elmi işçi

Fizika Problemləri İnstitutu

Yüksək enerjilər fizikası qrupu

Phone: (99412) 510 18 22

BİOQRAFİQ MƏLUMAT

 • 1935-ci il mayın 23-də Ağdaş şəhərində anadan olub. 1N-li Ağdaş şəhər orta məktəbini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ

 • 1973 F.-r.e.d., "Nəzəri və riyazi fizika", Fizika fakültəsi, BDU
 • 1963: F.-r.e.n.., "Nəzəri və riyazi fizika", Fizika fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti
 • 1958-1961: aspirant, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, MDU
 • 1957: Diplom (fərqlənmə ilə), fizik, Fizika- riyaziyyat fakültəsi, BDU
 • 1952–1957: tələbə, Fizika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-2005 “Yüksək enerjilər fizikası” ETL-nın rəhbəri
 • 1980- indiyədək professor, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1973 -1980: dekan, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1968- 1973: dosent, Nəzəri fizika kafedrası, Fizika fakültəsi,BDU
 • 1964-1968: kiçik, böyükelmiişçi, AMEA-nın Fizika İnstitutu

Oxuduğu mühazİrələr və başqa elmi fəaliyyətİ

 • Kvat mexanikası
 • Kvant elektrodinamikası
 • Kvant xromodinamikası
 • Unitar simmetriya nəzəriyyəsi
 • Nəzəri fizikanın seçilmiş mövzuları.
 • 1980 – indiyədək müxtəlif elmi və müdafiə şuralarının üzvü
 • 1975-1980 Azərbaycan Ensiklopediyasının redaksiya şurasının üzvü
 • 1973-1980 doktorluq müdafiəsi üzrə dissertasiya şurasının sədri

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

 • Adron proseslərində polyarizasiya effektləri
 • Perturbativ kvant xromodinamikası
 • Adron proseslərinin fenomenologiyası
 • Ağır kvarkların xassələri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

130-da artıq elmi əsərin müəllifidir.

 • Б.К.Керимов, Ф.С.Садыхов, ЖЭТФ, 44, (1961)
 • Б.К.Керимов, Ф.С.Садыхов, Изв.АНССС
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti