FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Vaqif X. Şərbətov

f.r.e.d. Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin elmi işçisi

İş telefonu: +(994) 12 439 06 93

e-mail: vagif.sharbatov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957, Azərbayсan, Biləsuvar r-nu, Dövrüşlü kəndi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1998: f.r.e.n., “A4B6 tipli kristallarda seqnetoelektrik faza keçidlərinin riyazi modelləşdirilməsili modeli”, Fizika fakültəsi, BDU
  • 1974-1977:  tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
  • 1977-1980: tələbə, Xüsusi fizika fakültəsi, Moskva Fizika mühəndisləri institutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2003: Elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
  • 1990-2003: Aparıcı mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
  • 1981-1990: Böyük mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ellipsometriya metodunun nəzəri əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2008, Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, II Respublika konfransı
  • 1993, Tehran, Iran; II International Conference on lasers and their applications
  • 1995, Stuttgart, Germany, 10th International Conference on Ternary and Multinary Compounds.

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  • ФТТ, т.49, №3, стр. 416-421, 2007. Ф.А.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti