FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


Vaqif X. Şərbətov

f.r.e.d. Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsinin elmi işçisi

İş telefonu: +(994) 12 439 06 93

e-mail: vagif.sharbatov@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957, Azərbayсan, Biləsuvar r-nu, Dövrüşlü kəndi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1998: f.r.e.n., “A4B6 tipli kristallarda seqnetoelektrik faza keçidlərinin riyazi modelləşdirilməsili modeli”, Fizika fakültəsi, BDU
  • 1974-1977:  tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
  • 1977-1980: tələbə, Xüsusi fizika fakültəsi, Moskva Fizika mühəndisləri institutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2003: Elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
  • 1990-2003: Aparıcı mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU
  • 1981-1990: Böyük mühəndis, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ellipsometriya metodunun nəzəri əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2008, Bakı, Azərbaycan, Fizikanın müasir problemləri, II Respublika konfransı
  • 1993, Tehran, Iran; II International Conference on lasers and their applications
  • 1995, Stuttgart, Germany, 10th International Conference on Ternary and Multinary Compounds.

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  • ФТТ, т.49, №3, стр. 416-421, 2007. Ф.А.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti