FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Vidadi Ə.Baqiyev

Aparici elmi işçi, Fizika problemləri institutu

İş telfonu: +(99412) 439 06 93

e-mail:vidadi.bagiev@bsu.az

QISA MƏLUMAT

1954Zaqatala ş., Azərbaycan SSR.

TƏHSİLİVƏ ELMİ ADLARI

 • 1986: „Sillenit Tipli Kristallarda Elektron Halları Spektroskopiyası və Fotoelektrik Hadisələri“
 • 1976: Fizika fakültəsi,BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
 • 1990-2005: aparıcı elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i, Fizika fakültəsi, BDU
 • 1987-1990: böyük elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL, BDU
 • 1980-1987: kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-iFizika fakültəsi, BDU
 • 1976-1980: böyük mühəndis, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL-i, BDU

62 çap olunmuş elmi məqaləsi vardır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bərk Cisimlərdə: Görünən işıq, Vakuum Ultrabənövşəyivə Rentgen Spektroskopiyası. Fotoelektrik və Kontakt hadisələri. Gısa və Ultraqisa Lazer İmpulsları ilə Optik və Qeyri Tarazliqlı Keçiricilik Proseslərinintədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008- İyun, Bakı, V Beyn. Konf. „Fizikanın aktual problemləri“
 • 2001- 2-nd Chemical Engeneering Conferense for Collaborative Research in Estern Mediaterrean EMMC-2001.20-24 may Ankara,Turkey.
 • 2001-Spring Meeting E-MRS-IUMRS-2001 ,Strasbourg,Franse,June5-8.
 • 2000- Spring Meeting E-MRS-IUMRS-2001 ,Strasbourg,Franse,May30-June2.
 • 1989-ВсесоюзнаяКонференцияПоФизикеСегнетоелектриков.ССС
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti