FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Vladimir İsaakoviç Orbux

BDU Fizika Problemləri İnstitutunun

elmi işçisi

Telefon:+(994) 12 439 06 93

E-mail: orbukh.vladimir@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

28.03.1949-ci il tarixində Azərbaycanda, Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987: Yarimkeçiricilər fizikası ixtisası uzrə namizədlik dıssertasıyası müdafiə edib və mövzu:”Anizotrop yarımkeçiricilərin elektrik və optik xassələri”
 • 1982-1986: aspirant, EA-da YFİ, Kiyev
 • 1966-1971: tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun elmi işçisi,
 • 1976-2005: BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi ,
 • 1971-1976: mühəndis, mikroelektronika BXKB

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kristalların və nazik təbəqələrin electrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında nəzəri və eksperimental tədqiqatlar
 • Qazboşalması plazmasında görünən təsvirin formalaşması
 • Yarımkeçirici-qaz boşalması kontaktında gedən fiziki proseslərintədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, май, Москва,
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti