FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


Vətən Həsənverdi oğlu Bədəlov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

İş telefonu:510 18 22

e-mail:Vatan.Badalov@bsu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci il may ayının 27-də Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndində doğulmuşam.
 • 1975-ci ildə Lənkəran rayonunun Kərgəlan kənd orta məktəbini bitirmişəm.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2013:  Dosent "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə
 • 1995: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi "Nəzəri və riyazi fizika", Bakı Dövlət Universiteti
 • 1980: diplom. (Ali təhsil), Bakı Dövlət Universiteti
 • 1975 - 1980: Fizika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti, tələbə


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 11.2007 – bu günədək: Aparıcı elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, Bakı Dövlət Universiteti
 • 11.2005- dən 11.2007-dək: Kiçik elmi işçi, Fizika Problemləri Institutu, BDU
 • 11.1999 –dən 11.2005-dək: Kiçik elmi işçi, Yüksək Enerjilər Laboratoriyası, BDU
 • 05.1996- dən 11.1999-dək: Aparıcı elmi işçi, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
 • 04.1995- dən 05.1996-dək: Böyük elmi işçi, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
 • 06.1994- dən 04.1995-dək: Elmi işçi, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
 • 10.1988- dən 06.1994-dək: Kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Aerokocmik Agentliyi
 • 01.1983- dən 10.1988-dək: Böyük mühəndis, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
 • 10.1980- dən 01.1983-dək: Mühəndis, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kvant sahə nəzəriyyəsində zərrəciklər fizikasının riyazi və konseptual problemləri


YETİŞDİRDİYİ ELMİ KADRLAR

 • 2005, N.Ə. Əliyeva; DissertasiyaИсследованиеуравнениймагнито-акустико-гравитационныхволнпотеориигрупп”, Bakı Dövlət Universiteti


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018, July, Baku, Azerbaijan, The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications
 • 2017, April, Baku, Azerbaijan, International Conference: Modern Trends in Physics
 • 2013, February, Arizona, ABŞ, WM2013 Conference
 • 2008, October, Ankara, Turkey; V Eurasian Conference on “Nuclear Science and its Application”
 • 2003, September-October, Anzali, Iran; IPM String School and Workshop
 • 2002, September, Baku, Azerbaijan; I International Workshop “Quantum Particles, Fields and Strings”
 • 2002, April-May, Shiraz, Iran; IPM String School and Workshop
 • 2000, September, Tabriz, Iran; Regional Conference on “Astronomy and Astrophysics


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • V. H. Badalov, B. Baris and K. Uzun, Bound states of the  - dimensional Schrödinger equation for the generalized Woods - Saxon potential, Mod. Phys. Lett. A 34, No. 14, p. 1950107, 2019.
 • V. H. Badalov, The bound state solutions of the Dirac equation for the Woods-Saxon potential with spin symmetry, Proceedings of the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Vol. 2, Baku, Azerbaijan, 11-13 July, pp. 101-103, 2018.
 • V.H. Badalov, R.R. Hakhiyeva, Supersymmetric solutions of the Schrödinger equation for the generalized Woods-Saxon potential, News of Baku University, No.2, pp. 147-153, 2017
 • V.H. Badalov, Analytical solutions of the Schrödinger equation with the generalized Woods-Saxon potential for arbitraru - state, Journal of Baku Engineering University - Physics, vol.1, No. 2, pp. 141-156, 2017.
 • V.H. Badalov, Solutions of the Schrödinger equation with the generalized Woods-Saxon potential for arbitraru - state, News of Baku University, No.3, pp. 168-179, 2016.
 • V.H. Badalov, The bound state solutions of the – dimensional Schrödinger equation for the Woods-Saxon potential, Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 25, No. 1, pp. 1650002-1/24, 2016.
 • V.H. Badalov, Solutions of the – dimensional Schrödinger equation for the Woods-Saxon potential, News of Baku University, No.4, pp. 169-180, 2015.
 • V.H. Badalov, Bound states of the – dimensional Schrödinger equation for the Woods-Saxon potential,Journal of Qafqaz University - Physics, vol. 2, No. 2, pp. 178-191, 2014.
 • T.T.Vandergraaf, G.G.Mamedov, M.A.Ramazanov, J.A.Naghiyev, A.A.Mehdiyeva, V.H.Badalov, Distribution of Radioactive Materials in the Absheron Peninsula, Azerbaijan – 13567, WM2013 Conference, USA, Phoenix Arizona, February 24-28, 13 p, 2013.
 • V. H. Badalov, H. I. Ahmadov , Analytical solutions of the D-dimensional Schrödinger equation with the Woods-Saxon potentials for arbitrary -state, Math-ph:11111.4734
 • V. H. Badalov, H. I. Ahmadov and S. V. Badalov, Any state analytical solutions of the Klein-Gordon equation for the Woods-Saxon potential, Int. J. Mod. Phys., E 19, No 7, p.1463 - 1475, 2010.
 • V. H. Badalov, H. I. Ahmadov and A. I. Ahmadov, Analytical solutions of the Schrödinger equation with the Woods-Saxon potential for arbitrary-state,Int. J. Mod. Phys., E 18, No 3, p. 631 - 641, 2009.
 • V.H.Badalov, H.I.Ahmadov, S.V.Badalov, Analytical solutions of the Klein - Gordon equation with the Woods-Saxon potential for arbitrary -state,Baku University News, N2, p. 157-166, 2008.
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A. Alieva.The group properties of the hydrodynamics equations in the magnetic field, Reports National Academy of Sciences of Azerbaijan, v. LXI, N3, p.40-44, 2005 (in Russian).
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A. Alieva. The group properties of hydrodynamics equations in the gravitational field, Baku University News, N4, p.5-11, 2001 (in Russian).
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A. Alieva, Lie symmetries of magnetoacoustic gravitional wave equations, Russian Physics Journal, v. 44, N12, p.1334-1345, 2001.
 • S.A. Gadzhiev, V.G. Badalov, N.A. Alieva, Symmetry groups of equations for magneto-acoustic gravity waves, Baku University News, N1, p.5-16, 2000 (in Russian).
 • V.G. Badalov, E.S. Babayev, Group features of equations describing acoustic-gravity waves, Regional Conference on Astronomy & Astrophysics TUSI-800, Sept. 6-8, 2000, Tabriz, Iran. p. 30.
 • K.A. Rustamov, B.A. Rajabov, V.G. Badalov. On the symmetry properties of classical relativistic string equations and Born-Infeld electrodynamics model, Transactions of Azerbaijan Academy of Sciences, Series of physical-technical and mathematical sciences, v. X, N1, p.57-62, 1989 (in Russian).
 • V.G. Badalov, K.A. Rustamov. Invariant solutions and conservation laws for the hot-point development model, Mod. Phys. Lett., B1, p.335-339, 1988.
 • K.A. Rustamov, N.M. Atakishiyev, B.A. Rajabov, V.G. Badalov. On symmetry properties of quantum nonrelativistic and relativistic oscillator equations, Transactions of Azerbaijan Academy of Sciences, Series of physical-technical and mathematical sciences, v.VIII, N1, p.89-96, 1987 (in Russian).

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2008- 2011, STCU- 3998

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti