FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


İzzət M.Əfəndiyeva

f.r.e.n. Yarimkeçiricilər fizikası şöbəsi, böyük. elmi. işçi

İş telefonu:+ +(994) 12 439 06 93

e-mail: izzet.afandiyeva@bsu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950, Azərbaycan, Gəncə ş.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987 –f.r.e.n.”Keçid elementləri əsasında olan mürəkkəb oksidlərin- polyar dielektriklərin optik xassələri və elektron guruluşu”, Fizika fakultəsi,BDU.
 • 1982-1986 aspirant, Yarımkeçiricilər fizikası ETL-i, BDU
 • 1967-1972, tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005: böyük elmi işçi Fizika Problemləri İnstitutu, BDU.
 • 1998-2005: böyük elmi işçi Yarimkeçiricilər fizikası ETL, BDU.
 • 1992-1998: böyük elmi işçi,Elmi hissə, „BDU Xəbərləri jurnalı“ Baş Redaksiyanın məsul katibi,BDU.
 • 1991-1992: I-ci prorektorun müavini, BDU
 • 1989 -1991: grup rəhbəri, Elmi Hissə,BDU
 • 1977-1989: kiçik elmi işçi, Yarımkeçiricilər Fizikası ETL, BDU
 • 1974-1977: mühəndis, EA Fizika İnstitutu XKB.
 • 1972-1974: müəllim, 17 sayli məktəb, Gəncə

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Metal-yarimkeçirici kontaktlarin fizikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Second International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 27-31may, 2006 Turkiye, Ankara.
 • 5-ci «Beynəlxalq elmi-texniki konfrans “Mikroelektron çeviricilər və onların əsasında yaradılmış cihazlar», 5-8 dekabr, 2005, Bakı.
 • Atom-Molekul vəçekirdek sistemlerinin yapilari ve spektrumları, Uluslararası konfrarans, Canakkale, 18 mart Universitesi, 8-9 temmuz, 2005.
 • Beynəlxalg Konfrans, Fizika-2005“, 7-9 iyun 2005 (AMEA-nın 60 ill.).