FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


02/11/2021

02.11.2021-ci il tarixində Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

İclasda Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 2021-ci il üçün AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün veriləcək mühüm nəticələrin müzakirəsi keçirilmişdir. Nəticədə “Kondensə olunmuş hal fizikası” şöbəsindən 4, “Nəzəri fizika” şöbəsindən 4 və “Biofizika”şöbəsindən 2 işin AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün təqdim olunması qərara alınmışdır.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti