FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


04/07/2016

02.07.2016-cı il tarixdə saat 1030-da  BDU Əsas binası, 4-cü mərtəbə, 437 saylı auditoriyasında Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı   keçirilib.  

F.r.e.d., prof.Rauf Cəfərov (FPİ BDUNəzəri fizika kafedrası) və f.r.e.d., baş elmi işçi Vladimir Roçev (YEFİ, Kurçatov mərkəzi MFTI-nun YEFİ-Protvino-dakı Yüksək Enerjilər Fizikası kafedrası) birgə “Kvant sahə nəzəriyyəsi Elementar zərrəciklər fizikası və  Relyativistik Nüvə Fizikasına tətbiqində” mövzusunda proqramını müzakirə ediblər.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti