FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


29/10/2020

29.10.2020-ci il tarixində Fizika Problemləri  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının onlayn iclası keçirilmişdir

İclasda Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 2020-ci il üçün AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün veriləcək mühüm nəticələrin müzakirəsi keçirilmişdir. Nəticədə “Kondensə olunmuş hal fizikası” şöbəsindən 4, “Nəzəri fizika” şöbəsindən 2 və “Biofizika”şöbəsindən 1 işin AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün təqdim olunması qərara alınmışdır.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti