FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ƏMƏKDAŞLAR

ELMİ ŞÜRA

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

UNUDULMAZ ALIMLƏR

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM


05/12/2019

05.12.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilmişdir.

İclasda Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbələrinin elmi fəaliyyəti haqqında 2019-cu ilin hesabatları dinlənilmiş, 2020-ci ildə yerinə yetiriləcək elmi işlərin planları müzakirə edilmişdir. İclasda hesabatın müzakirəsi üçün yaradılmış komissiyanın nümayəndələri: İzzət Əfəndiyeva, professor Vaqif Salmanov, professor  Nazim İmamverdiyev və  professor  Fərhad Mirzəyev iştirak etmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti