FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


09/06/2023

Fizika Problemləri ETİ-nin şöbə müdirinin məqalələri Q1 kvartilli jurnalda çap olunub.

Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri Fizika” şöbəsinin müdiri Şahin Ağayevin məqalələri “Near-threshold structures in the  Ds+ Ds- mass distribution of the decay B+ → Ds+ Ds- K+” (B+ → Ds+ Ds- K+ parçalanmasının  Ds+ Ds kütlə paylanmasında kandara-yaxın strukturlar), “Modeling the resonance T0cs0(2900)++ as a hadronic molecule D*+K*+” (T0cs0(2900)++ rezonansının D*+K*+ adron molekulu kimi modelləşdirilməsi) və “X(3960) as a hidden charm-strange scalar tetraquark” (X(3960) qapalı çarm-streync skalyar tetrakvark kimi) məqalələri Q1 kvartilli The Physical Review D jurnalının müxtəlif nömrələrində çap olunmuşdur. Məqalələrdə, son illərdə əsasən LHCb eksperimentinin müşahidə etdiyi müxtəlif adron rezonanslarının xassələri öyrənilmiş, onların kütlələri və tam effektiv en kəsikləri molekul və tetrakvark modelləri çərçivəsində hesablanmışdır. Əldə olunmuş nəzəri və eksperimental nəticələrin müqayisəli analizi aparılmışdır.

Məqalələrin linkləri:

https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.107.094018

https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.107.094019

https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.107.054017

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti