FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


11/02/2021

11.02.2021-ci il tarixində Fizika Problemləri ETİ-nin növbəti onlayn seminarı keçirilmişdir.

Seminarda “Biofizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fizika üzrə elmlər doktoru, Gülşən Ağayeva “Bioloji fəal peptid molekulların fəza quruluşlarının spektral və nəzəri hesablama metodları ilə kompleks tədqiqimövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.


Məruzəçi göstərmişdir ki, bioloji fəal peptid molekullarının fəza quruluşları və konformasiya imkanları müxtəlif  tədqiqat  üsulları vasitəsi ilə öyrənilmiş, alınmış nəticələr müqaisə və təhlil edilmişdur. Tədqiqatlar nəticəsində təcrübi və nəzərı üsullarla müəyyən edilmış quruluş elementlərinin müqayisəsi onların qiymətlərinin dəqiqləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Məruzədə tədqiq edilmiş biomolekulların fəza quruluşlarının və konformasiya imkanlarının müəyyən edilməsi, onların quruluş-funksiya əlaqələrinin öyrənilməsi və yeni farmakoloji əhəmiyyətli analoqlarının yaradılması üçün vacib olması göstərilmişdir.
Daha sonra Gülşən Ağayeva verilən sualları cavablandırmış, aparılan hesablamaların xüsusiyyətlərini izah etmişdir.


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti