FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


15/05/2019

BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi, f.r.-e.d., professor Rauf G. Cəfərovun mötəbər jurnalda 20 illik tədqiqatlarının xülasə məqalələrini dərc edib


BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi, f.r.-e.d., professor Rauf G. Cəfərovun Azərbaycan Respublikası “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin və Rusiya Milli Tədqiqatlar Mərkəzi “Kurçatov İnstitutu”nun Yüksək Enerjilər Fizikası İnstitutun da iştirak etdiyi, son 20 ildə, dünyanın ən elit eksperimentlərindən olan proton-ağır nüvə ionlarının toqquşmalarının fizikasının nəzəri əsaslandırılması üçün yeganə model olan Nambu – Jona-Lasinio model mövzusu ətrafında, Mənzil Qərargahı İsveçrənin Bazel şəhərində yerləşən Multidisciplinary Digital Publishing İnstitute Nəşriyya­tında Clarivate Analytics siyahısında indekslənən  məşhur SYMMETRY jurnalının xüsusi buraxılışında – special issue “Nambu – Jona-Lasinio model and its applications” nömrəsində dünyanın bu mövzu üzrə aparıcı mütəxəssisləri ilə bir sırada, “Mean-Field Expansion, Regularization İssue, and Multi-Quark Functions in Nambu-Jona model” adlı review məqaləsi işıq üzü görmüşdür.

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi, f.r.-e.d., professor Rauf G. Cəfərov, Tomsk Dövlət Universitetinin rektoru Eduard Qalajınskinin əmri ilə, Rusiyanın Milli Tədqiqatlar Mərkəzi Tomsk Dövlət Universitetində nəşr edilən, Clarivate Analytics siyahısında indekslənən Rusiya ali məktəblərinin fizika üzrə aparıcı jurnalı olan, ABŞ-da ingilis dilində Russian Physics Journal adı ilə yenidən nəşr edilən Известия ВУЗОВ. Fizika jurnalının Redaksiya Heyətinə üzv seçilmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti