FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


17/03/2023

Yurdumuza Novruz gəlir, bahar gəlir, yaz gəlir!

 

Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlər sistemində Novruz bayramının özünəməxsus yeri var. Baharın gəlişi, torpağın oyanması dövrünə təsadüf edən bu bayram xalqımız tərəfindən böyük sevgi ilə qeyd edilmiş, heç bir qadağa, məhdudiyyət onu unutdura bilməmiş, bir-birindən maraqlı adətləri, inancları nəsildən nəslə ötürülmüşdür.
Novruz «təzə il» deməkdir, baharın ilk günüdür. Bütün müsəlmanların həyatında əsl yeni ilə həmin gündən başlanır. Novruzun gəlişi ilə evlərə, ailələrə yeni büsat, şadlıq və sevinc gətirir. Hamı çalışır ki, bu bayramı yüksək təntənə ilə, ürək sevinci ilə qarşılasın.
Hörmətli əməkdaşlar!
Fizika Problemləri ETİ-nin rəhbərliyi Sizi Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, bu əziz bayram günlərində hər birinizə bahar əhval-ruhiyyəsi, cansağlığı və səadət arzulayır.Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti