FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


17/10/2019

17.10.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir.


Seminarda  “Nəzəri fizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.r.e.n., dosent Məmmədov Şahin Əlisəttar oğlu “Nuklonların aksial-vektor form faktorunun AdS/KXD-nin sərt divar modelində öyrənilməsi” mövzusunda çıxış etmişdir.
Holoqrafik KXD-nin sərt divar modeli çərçivəsində nuklonların aksial-vektor form faktoru tədqiq edilmişdir. Qarşılıqlı təsir Laqranjianına daxili kalibrləşmə və maddə sahələri arasındakı qarşılıqlı təsiri xarakterizə edən hədd daxil edilir. AdS/KSN uyğunluğundan istifadə edərək daxili sahədə yazılmış təsirin ifadəsindən KXD sərhəd nəzəriyyəsində nuklonlar üçün aksial vektor form faktorunun ifadəsi əldə edilmişdir. Aksial-vektor form faktorunun impulsun kvadratından asılılığı ədədi analiz edilmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti