FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ƏMƏKDAŞLAR

ELMİ ŞÜRA

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

UNUDULMAZ ALIMLƏR

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM


14/11/2019

14.11.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir.

Seminarda  “Nəzəri fizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d. Bədəlov Vətən Həsənverdi oğlu “Vud - Sakson potensialı üçün Şredinger tənliyinin ixtiyari  halında həlli”  mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə Pekeris yaxınlaşmasının köməyilə Vud-Sakson potensialı üçün radial Şredinger tənliyinin analitik həlləri araşdırılmışdır. İxtiyari  - halı üçün Nikiforov–Uvarov metodundan istifadə etməklə enerjinin məxsusi qiymətləri və radial dalğa funksiyaları tapılmışdır. Belə ki, potensialın  dərinliyindən, radial  və orbital  kvant ədədlərindən,  parametrlərindən asılı məhdud sayda enerji spektri müəyyən edilmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti