FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


14/11/2019

14.11.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir.

Seminarda  “Nəzəri fizika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d. Bədəlov Vətən Həsənverdi oğlu “Vud - Sakson potensialı üçün Şredinger tənliyinin ixtiyari  halında həlli”  mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə Pekeris yaxınlaşmasının köməyilə Vud-Sakson potensialı üçün radial Şredinger tənliyinin analitik həlləri araşdırılmışdır. İxtiyari  - halı üçün Nikiforov–Uvarov metodundan istifadə etməklə enerjinin məxsusi qiymətləri və radial dalğa funksiyaları tapılmışdır. Belə ki, potensialın  dərinliyindən, radial  və orbital  kvant ədədlərindən,  parametrlərindən asılı məhdud sayda enerji spektri müəyyən edilmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti