FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


21/09/2021

21.09.2021 tarixində Fizika Problemləri ETİ-nin Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsində seminar keçirilmişdir.

21 sentyabr 2021-ci il tarixində Fizika Problemləri ETİ-nin Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsində seminar keçirilmişdir. Seminarın mövzusu Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsinin böyük elmi işçisi L.K.Abdullayevanın  “Metalın  mikrostrukturunun metal-yarımkeçirici kontaktının elektrofiziki xassələrinə təsiri” adlı monoqrafiyanın müzakirəsi olmuşdur. L.K.Abdullayeva “Metalın  mikrostrukturunun metal-yarımkeçirici kontaktının elektrofiziki xassələrinə təsiri” adlı monoqrafiya və aparılan elmi tədqiqat işləri barədə qısa məlumat vermişdir. Seminarda qərara alınmışdır ki, L.K.Abdullayevanın  hazırladığı “Metalın  mikrostrukturunun metal-yarımkeçirici kontaktının elektrofiziki xassələrinə təsiri” adlı monoqrafiya müzakirə  üçün rəyə verilsin və daha sonra Fizika Problemləri ETİ-nin Elmi Şurasına təqdim edilsin.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti