FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


25/11/2021

25.11.2021-ci il tarixində Fizika Problemləri ETİ-nin növbəti onlayn seminarı keçirilmişdir.

Seminarda “Nəzəri fizika” şöbəsinin baş elmi işçisi, Azər Əhmədov “Dirak tənliyinin Hülten və Yukava sinif potensiallarinin xətti cəmi üçün Kulon tip tenzor qarşılıqlı təsir nəzərə alınmaqla analitik həlli” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Enerji spektrlərinin və spinor funksiyalarının kvant ədədlərinin müxtəlif qiymətləri üçün ədədi qiymətləri hesablanmışdr. Alınan analitik ifadələrdən relyativistik və qeyri-relativistik limitlər hesablanmışdır.
Daha sonra Azər Əhmədov verilən sualları cavablandırmış, alınmış nəticələrin xüsusiyyətlərini izah etmişdir.Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti