FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


24/10/2019

Fizika problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib.

24.10.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir. İclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının illik hesabatına daxil edilməsi üçün İnstitutun şöbələri tərəfindən təqdim olunan mühüm nəticələr müzakirə edilmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti