FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


24/10/2019

Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı olmuşdur.

24.10.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir.
Seminarda  “Yarımkeçiricilər Fizikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.r.e.n., dosent Həsənov Eldar Rəsul oğlu “Keçirici mühitlərdə cərəyan rəqslərinin dayanıqsızlıq nəzəriyyəsi” mövzusunda çıxış etmişdir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti