FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ƏMƏKDAŞLAR

ELMİ ŞÜRA

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

UNUDULMAZ ALIMLƏR

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM


24/10/2019

Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı olmuşdur.

24.10.2019-cu il tarixində Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir.
Seminarda  “Yarımkeçiricilər Fizikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.r.e.n., dosent Həsənov Eldar Rəsul oğlu “Keçirici mühitlərdə cərəyan rəqslərinin dayanıqsızlıq nəzəriyyəsi” mövzusunda çıxış etmişdir.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti