FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


26/09/2019

26.09.2019-cu ildə Fizika Problemləri İnstitutunun növbəti seminarı keçirilmişdir. Seminarda böyük elmi işçi Elşən Nəsirov  “Məsaməli silisiumda ZnS nanohissəciklərinin və p-Si / ZnSxSe1-x heterostrukturlarının alınması və tədqiqi” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti