FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


30/11/2015

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 26-28 noyabr 2015-ci il tarixində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində elmi ezamiyyətdə olmuş 
      
və  Tbilisi Dövlət Universitetinin Yüksək Enerjilər Fizikası İnstitutunun yaradılmasının 35 illiyinə həsr olunmuş “Zərrəciklər Fizikasının Müasir Problemləri” Konfransında (Conference on “Modern Problem in Particle Physics”) məruzə ilə çıxış etmişdir.                         

  


                                                                                                                                                                                  

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti