FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


21/05/2019

Fizika problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 21.05.2019-cu il tarixində Elmi Şurası keçirilmişdi. İclasda bəzi dəyişiklər edilmişdir.Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti