FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

RƏHBƏRLİK

ELMİ ŞÜRA

ŞÖBƏLƏR

ƏMƏKDAŞLAR

UNUDULMAZ ALİMLƏR

HESABATLAR, PLANLAR

TƏDQİQATLAR

İNFORMASİYA

ELMİ FONDLAR

JURNALLAR

KONFRANSLAR

FOTOALBOM

BAL CƏDVƏLLƏRİ


18/05/2016

Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsinin baş elmi işçisi prof. Rauf Cəfərov 5-14 iyun 2016-cı il tarixində Rusiyanın Tomsk şəhərində “Kvant nəzəriyyəsində Güclü sahə Problemləri“ Beynəlxalq İşçi Seminarında iştirak etmək və “Kvant Sahə nəzəriyyəsində Landau Polyusu Problemi: keçən əsrin 50-ci illərindən bu günlərimizədək ” mövzusunda məruzə etmək üçün və Rusiya EA-nın P.N.Lebedev adına Fizika İnstitutunun İ.Y.Tamm adına Nəzəri Fizika şöbəsi və Kurçatov Mərkəzinin Yüksək Enerjilər İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi ilə birgə elmi iş perspektivlərini müzakirə etmək üçün elmi ezamiyyətdə olacaq.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti