FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


02/11/2015

Konfransa məruzələr (1 nüsxə elektron variantı ilə birlikdə) 27 noyabr 2015-ci il tarixə kimi qəbul olunur. Konfransın proqramı (konfransa qədər) və materialları çap olunacaq. Konfransdan sonra materiallar BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun internet saytında (www.ipp.bsu.edu.az) yerləşdiriləcək və məruzələrin nüsxələri konfransın açılış günü iştirakçılara veriləcəkdir. Materiallar toplusu konfransdan sonra kitabxanalara  paylanacaq.

Konfransa təqdim olunan məqalələrin tərtibat qaydaları

  1. Məruzənin adı – baş hərflərlə, tünd, şrift 12.
  2. Müəllifin adı, atasının adı., soyadı, elektron  ünvanı – kiçik hərflərlə, tünd, şrift 12.
  3. İşlədiyi  təhsil (Elmi-tədqiqat) müəssisənin adı – adi hərflərlə, kursiv, şrift 12.
  4. Mətnlərin yığılmasıA4 formatda, hər tərəfdən 2,5 sm, şrift 12, interval 1, Times New Roman, 2-3 səhifə həcmində (xülasə və ədəbiyyat sihayısı ilə).
  5. Şəkil, qrafik və cədvəllər mətnin daxilində, xülasə mətnin əvvəlində (70-80 sözdən çox olmamaqla) verilməlidir.
  6. Konfrans materialları azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.
  7. Konfransa hər müəllifin 2-dən artıq məruzəsi qəbul edilmir.

Konfransın təşkilati xərcləri üçün hər məruzəyə görə 15 AZN ödənilməlidir.

Ayrıca konfrans materialları almaq istəyən müəlliflər materiallar toplusu üçün əvvəlcədən əlavə olaraq 15 AZN ödəməlidir

Məruzələr aşağıdakı ünvanda 10.10.2015-ci ildən 25.11.2015-ci ilədək həftənin I-V günləri saat  1000 – 1600 - dək qəbul olunur (fasilə 1300-dan 1400-dək).

Ünvan: Bakı Dövlət universiteti Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu (Bakı Dövlət Universitetinin həyətində),  I mərtəbə, otaq № 7.

Əlaqə telefonu:  510-18-22, mob. 050 4739690;  e-mail: tmp9@box.az Y. NURULLAYEV (məsul katib)

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti