FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


28/11/2011

Bakı Dövlət Universiteti Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu

16-17     dekabr 2011-cu il tarixdə

"Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası" mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı keçirilib.

Konfransa materiallar (1 nüsxə elektron varantı ilə) 25 noyabr 2011-ci il tarixə kimi qəbul olunur. Konfransın proqramı və materialları konfransın başlanmasınadək  çap olunacaq,  materiallar BDU-nun Fizika Problemləri İnstitunun saytında (www.ipp.bsu.edu.az) yerləşdiriləcək və  kitabxanalara veriləcəkdir

Konfrans materiallarının hazırlanma qaydaları

  1. Məqalənin adı – böyük hərflərlə, qara, şrift 12.
  2. Müəllifin adı, atasının adı, soyadı , elektron ünvanı – adi hərflərlə, qara, şrift 12.
  3. Təhsil (elmi-tədris) müəssisənin adı– adi hərflərlə, kursiv, şrift 12.
  4. Mətnlərin yığılmasıA 4 formatda, hər tərəfdən 2,5 sm, şrift 12, interval 1, Times New Roman, 2-3 səhifə həcmində (xülasə və ədəbiyyat siyahısı ilə).
  5. Şəkil, qrafik və cədvəllər mətnin daxilində, xülasə mətnin əvvəlində ( sətir) verilməlidir.
  6. Konfrans materialları Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.
  7. Hər müəllifin 2-dən artıq məruzəsi qəbul edilmir.

Konfransın təşkilati xərcləri üçün qəbul olunmuş hər məruzə üçün 15 AZN  ödənilməlidir.

Konfrans materialları almaq istəyən müəlliflər əvvəlcədən əlavə olaraq 10 AZN ödəməlidir. Göstərilən tələbləri  ödəməyən materiallar çap olunmayacaq.

Materiallar aşağıdakı ünvanda 25.10.2011-ci ildən 25.11.2011-cu ilədək hər gün

saat    - dək  gəbul olunur.

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu

(Bakı Dövlət Universitetinin həyətində),      I mərtəbə, otaq № 6.

Əlaqə telefonu:  510-18-22 ,mob. 050 4739690  Y.Nurullayev (məsul katib)

Təşkilat komitəsi

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti