FİZİKA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU

FPİ HAQQINDA

XƏBƏRLƏR

STRUKTUR

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏR

KONFRANSLAR

MARAQLI MƏLUMATLAR

ƏLAQƏ


17/10/2015

17.10.2015-ci il tarixdə saat 1030-da Bakı Dövlət Universiteti Fizika  Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika şöbəsi və Fizika fakültəsi Nəzəri Fizika kafedrasının birgə seminarı keçirilib.

Mövzu: Kvant sahə nəzəriyyəsi və modellərində fundamental zərrəciklərin rabitəli halları üçün inteqral tənliklər metodları: HANS BETE-dən bu günlərimizədək”

Məruzəçi: baş elmi işçi, f.r.e.d. Rauf Cəfərov

Elementar zərrəciklər fizikasının riyazi aparatı olan kvant sahə nəzəriyyəsi və modellərində güclü qarşılıqlı-təsir edən zərrəciklərin rabitəli hallarını ifadə edən inteqral tənliklər metodları analiz olunaraq, müasir yüksək enerjilər fizikasında tətbiq olunan, multi-lokal mənbə formalizmində kvarkların rabitəli hallarını ifadə edən yeni tənliklər müzakirə olunub.

 

Ünvan: BDU-nun əsas binası, 437 saylı auditoriya.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti